Leerkring Ontwikkelen visie op wonen, begeleiding en zorg

Voor mensen die langer thuis willen blijven wonen is een goed samenspel tussen wonen en Wmo nodig. Een meerjarige, strategische visie op wonen en zorg is een belangrijk kader en beginpunt voor een gezamenlijke aanpak. Deze leerkring biedt gemeentelijke projectleiders, beleidsontwikkelaars of strategen een helpende hand bij het scherp krijgen van de opgave, huidig aanbod en lacunes, visie en strategie en beleidslijnen en samenwerking.

  • Betrokken: gemeenten
  • Samenwerkingspartners: Platform31, Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG Academie
  • Opdrachtgever: Ministeries van VWS en BZK
  • Programma: Ondersteuningsprogramma Langer thuis Samen op weg
  • Activiteiten: leerkring, kennisdossier
Foto: Alex Schröder