Inspiratieverkenning Visie op wonen, begeleiding en zorg

De inspiratieverkenning belicht acht praktijkvoorbeelden over de wijze waarop gemeenten het wonen, de begeleiding en de zorg in wijken strategisch aan elkaar verbinden. De verkenning brengt de volgende vragen in beeld: wat is een goede strategische en integrale visie voor wonen en zorg? Wat maakt een strategische visie succesvol en leidend? Welk proces is in de gemeentelijke organisatie nodig om tot een gezamenlijke en gedragen visie te komen? Hoe blijven externe partners betrokken en aangesloten bij de visievorming wonen en zorg?

  • Betrokken: gemeenten
  • Samenwerkingspartners: Platform31 en VNG
  • Opdrachtgever: Ministeries van VWS en BZK
  • Programma: Ondersteuningsprogramma Langer thuis Samen op weg
  • Activiteiten: bijeenkomsten en inspiratieverkenning
Foto: Alex Schröder