Weer thuis in de wijk: GGZ-groep

In de projecten voor ‘Weer thuis in de wijk’ verkennen we de mogelijkheden die de woningmarkt biedt voor betaalbare huisvesting voor GGZ-cliënten. Wat draagt bij aan een soepele overgang naar het zelfstandig wonen van GGZ-doelgroepen? Knelpunten liggen niet uitsluitend in de huisvesting, maar drukken ook op het sociaal beheer, de draagkracht en draaglast van de buurt en eenzaamheid en sociaal isolement onder deze groep thuiswonende mensen met psychische problemen.

In onze projecten verkennen we innovatieve aanpakken die het zelfstandig wonen van uitstromers uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang ondersteunen en richten we ons op de praktijk van uitstromers Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in twaalf gemeenten.

Foto: Alex Schröder