Schrijf u in voor de Update Wonen en zorg en blijf op de hoogte:

* Verplicht
Deze nieuwsbrief verschijnt 1x per kwartaal.

Deel deze pagina via:

Wonen en zorg

Het scheiden van wonen en zorg en de Hervormingsagenda van de langdurige zorg hebben stevige gevolgen voor de zorg- en woningmarkt. Hoe kunnen kwetsbare groepen zich thuis in de buurt/wijk voelen met hulp, service en gezelligheid binnen handbereik? En hoe kunnen professionals hen daarbij ondersteunen? Platform31 biedt inspiratie met tal van studies, onderzoeken, experimenten, kennisdossiers en handreikingen. Binnen dit thema vindt u een overzicht van de belangrijkste (lopende) projecten.

Huisvesten bijzondere doelgroepen geel

Gezocht!

24 wijken voor Innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk

innovatieprogramma-langer-thuis

Doe mee aan ons innovatieprogramma waarin wij met u – beleidsstrategen, gebiedsontwikkelaars of programmaleiders – in interactieve bijeenkomsten, sparren, netwerken, spiegelen en reflecteren om bouwstenen te ontwikkelen voor de inclusieve wijk. Twee jaar ondersteunt Platform31 de 24 coalities die aan de slag gaan met praktijkgericht onderzoek.