deel deze pagina via

Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstraat

Parallel aan de toenemende vergrijzing neemt ook de behoefte aan zorg en begeleiding toe. Omdat mensen tot op hogere leeftijd thuis blijven wonen, moeten woningen levensloopbestendig zijn. Woninginrichting bijvoorbeeld kan eraan bijdragen dat het risico op valongelukken (een grote kostenpost in de gezondheidszorg) verkleint. Zorginstellingen buigen zich daarnaast over de vraag welke zorgarrangementen nodig zijn en wanneer zij die ook kunnen aanbieden aan zorgbehoevenden in de wijk.

Andere aandachtspunten in de wijk is het voorkomen van vereenzaming (ouderen) of radicalisering (jongeren) en een goede opvang en integratie van instromende vluchtelingen. (Sociale) wijkteams kunnen veel betekenen op het gebied van buurtpreventie en voorkomen van onveiligheid, overlast en sociale onrust.

Hoewel het scheiden van wonen en zorg niet nieuw is, is het tempo waarin de extramuralisering van voorzieningen moet plaatsvinden en de zelfredzaamheid van burgers vorm moet krijgen dat wel. Op het gebied van wonen, welzijn en zorg biedt Platform31 diverse activiteiten aan.