deel deze pagina via

Van systeemwereld naar leefwereld

In het sociale domein blijkt de systeemwereld van de instituties die primair uitgaan van uniformering, standaarden en afrekenbaarheid, nog altijd te schuren met de leefwereld van de actieve burgers. Mensen die zijn gebaat bij diversiteit, maatwerk en een informele benadering. Veel gemeenten hebben de nieuwe werkwijze met (sociale) wijkteams nog onvoldoende in de vingers. Professionals kunnen het actief burgerschap van vrijwilligers en mantelzorgers juist stimuleren en ondersteunen en kunnen daarbij schakelen tussen de generalisten van de wijkteams en de specialisten daaromheen. Hoe richt je daarvoor de eigen organisatie in, hoe reken je af en hoe meet je de resultaten van je inzet?

In 2016 staan de volgende projecten in ons jaarprogramma die aansluiten bij de opgave Governance: