Mobility Mentoring® Netwerk

Platform31 biedt – in navolging van het Amerikaanse EMPath – een netwerk in Nederland voor organisaties die aan de slag willen met Mobility Mentoring®. Uitgangs-punt is om, met elkaar en van elkaar, te leren over de aanpak en te zorgen voor een optimale doorontwikkeling en toepassing ervan. Deelname aan het netwerk kan op basis van lidmaatschap. Hieronder vindt u ons aanbod.

Heeft u interesse hierin? Stuur dan een e-mail naar mobilitymentoring@platform31.nl.

Inlay

Flyer Mobility Mentoring®

Mobility Mentoring
(Pdf, 1,8 MB)