Water en Ruimte

Deel deze pagina

Water én Ruimte? Water ís ruimte!

Wat kan Platform31 voor de vragen en praktijk van uw organisatie betekenen?

Lees meer


Klimaatadapatatie: water en ruimte verbinden

Droge voeten en voldoende zoet water zijn in Nederland niet vanzelfsprekend. De verwachte gevolgen van klimaatverandering zijn ingrijpend: wateroverlast, hittestress en zoetwatertekort. De oplossingen liggen voor een deel in ruimtelijke adaptatie. Beheerders, beleidsmakers en gebruikers van water en ruimte moeten elkaar daarbij goed weten te vinden.

Verbinding leggen tussen water en ruimte

Voor klimaatbestendige steden en regio’s staan burgers, bouwers en ontwikkelaars net zo goed aan de lat als gemeenten, provincies en waterschappen. Platform31 nodigt u uit om de verbinding tussen water en ruimte te leggen.

Samen met de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van IenM stimuleert Platforn31 de samenwerking tussen waterbeheerders en ruimtelijke ordenaars in de regio via het Actieprogramma Water en Ruimte. Dat heeft onder andere geresulteerd in een actieve Leergemeenschap Water en Ruimte die nog steeds regionaal bijeenkomt om kennis en ervaring uit te wisselen.

Leergemeenschappen Water en Ruimte

De regionale Leergemeenschappen zijn voortgekomen uit de landelijke evaluatie watertoets. Platform31 faciliteert en organiseert de Leergemeenschappen. Doel is het gezamenlijk leren tussen ruimtelijke ordenaars en waterprofessionals te faciliteren, inzicht en begrip in elkaars belangen te ontwikkelen en regionale netwerken te versterken.

Blog

Meer tijgermug en meer wijn
Door Maarten Hoorn

“Bedenk nu wat we moeten doen, zodat we ook in 2050 nog trots kunnen zijn op het Nederlandse imago als voorloper op watergebied.”

Lees verder