Tilburg - WOZ pilot; de burger telt mee

6.200 huiseigenaren in Tilburg Noord en Tilburg West kunnen deelnemen aan het proefproject ‘Mijn WOZ – de burger telt mee’. Met dit project kunnen woningeigenaren via internet zelf de WOZ-waarde van hun huis checken en wijzigingen aanbrengen. Hierdoor krijgen huiseigenaren beter zicht op de waarde van hun woning en helpen zij de gemeente aan accuratere informatie om de WOZ-waarde mee te bepalen.

Handvatten voor woningeigenaren

De waarde van de woning wordt aan de hand van drie groepen factoren bepaald;

  • Primaire objectkenmerken. Vorm van het gebouw, perceel, aanwezigheid tuinhuis/garage/kapel, bouwjaar, ligging, type pand.
  • Secondaire objectkenmerken. Kwaliteit, onderhoudsniveau, uitstraling, doelmatigheid, ligging, voorzieningen, omgevingsfactoren.
  • 3 Referentieobjecten. 3 vergelijkbare recentelijk verkochte panden.

Woningeigenaren krijgen inzicht in deze factoren en de invloed ervan op de WOZ-waarde van hun huis. Als ze het niet eens zijn met de waardebepaling kunnen zij online aanpassingen aandragen.

Waarom Smart?

Via internet kan de gemeente met een gelijkwaardig inspanningsnivea de dialoog aangaan met eigenaren. Het resultaat is dat de gegevens over panden in de database van de gemeentelijke belastingdienst worden aangevuld door eigenaren en dus accurater wordt. Tegelijkertijd krijgen woningeigenaren meer inzicht en invloed in de bepaling van de WOZ waarde van hun pand. Gevolg is een groter gevoel van tevredenheid en beter zicht op wat ingrepen betekenen voor de waarde van het pand. Hierdoor krijgt de gemeente jaarlijks minder officiele bezwaarschriften van ontevreden woningeigenaren.

Inmiddels is de 2e fase van de pilot gestart en kunnen 6.200 woningeigenaren in Tilburg meedoen aan de pilot.

Het aantal bezwaren is afgenomen, maar nog niet zoveel als bij aanvang van het project werd gehoopt. Men gaat ervan uit dat dit aantal gedurende de volgende jaren blijft oplopen.

De tijdbesteding voor een informele wijziging ligt lager dan de tijdbesteding voor een officieel bezwaar.tweets Smart Cities