Santander - Smart Santander

Santander is een testlocatie voor het ontwikkelen van ‘the Internet of Things’. In straten, straatverlichting, vuilnisbakken, bussen, taxi’s, politieauto’s en parken zijn sensoren aangebracht die licht, luchtdruk, temperatuur, luchtvochtigheid, CO2, NO, geluid en zelfs de bewegingen van auto’s en mensen meten. Elke paar minuten verzenden zij hun data naar een centraal punt. Zelfs de bewoners van Santander kunnen ervoor kiezen om als datapunt te fungeren door de ‘Pulse of the City’ app te installeren op hun smartphone.

Door de stad verspreid zijn meer dan 10.000 sensoren aangebracht die informatie verzamelen. Groepjes sensoren communiceren draadloos hun informatie naar een gateway, die de informatie weer communiceert naar de cloud. Het project begon met het meten van vrije parkeerruimte, lichtintensiteit, CO, temperatuur en geluidsintensiteit. Inmiddels is er veel meer aan het netwerk gekoppeld. Zo kunnen bewoners van Santander via hun mobiele telefoon informatie verzamelen en doorgeven of informatie opvragen.

Waarom Smart?

De technologie verzamelt een constante stroom informatie die gelijkloopt met de dynamiek in de stad. Door deze informatie te transformeren naar bruikbare output kan sneller en beter gereageerd worden op wenselijke of onwenselijke ontwikkelingen in de stad. De breedte waarover de sensoring is toegepast, via vaste punten, voertuigen én personen maakt dat het netwerk blijft groeien. Ook de simpele oplossing om de privacy van de gebruiker te waarborgen maakt dit project interessant.

Open Data en privacy

Via de ‘Pulse of the City’ app kunnen bewoners en bezoekers van Santander deelnemen aan het experiment. Zij kunnen informatie over voorzieningen, temperatuur, drukte, luchtvochtigheid en luchtvervuiling inzien en deze gebruiken om keuzes te maken, zoals welke route zij nemen. Ze kunnen informatie over openingstijden, openbaar vervoer en historie opvragen, ook kunnen zij via deze app communiceren met de gemeente. Bijvoorbeeld door met hun smartphone een foto te maken van een probleem of defect en deze vervolgens naar de gemeente te sturen. Daarna wordt deze bewoner op de hoogte gehouden van eventuele oplossing van het probleem.

Hierbij wordt de persoonlijke informatie van de verzender in de server al afgeschermd. Dit om te voorkomen dat de privacy van de gebruiker in het geding komt en hierdoor deelname van burgers terugloopt.tweets Smart Cities