Lyon - OPTIMOD

Wegen- en OV-netwerken, regionale treinen, maar ook Vélo’v (systeem van huurfietsen), gedeeld autogebruik, carpooling…, de metropoolregio van Lyon beschikt over een belangrijk aanbod van vervoerdiensten in een fijnmazig netwerk met goede onderlinge aansluitingen. De verkeersinformatie-
voorziening is vooralsnog echter versnipperd. Het onderzoeks- en ontwikkelingsproject OPTIMOD°LYON moet hier een eind aan maken. OPTIMOD°LYON gaat alle mobiliteitsgegevens centraliseren om vervolgens op een geïntegreerde wijze real-time informatie over alle transportmodaliteiten aan de reizigers aan te bieden.

Realtime en voorspellend

Dankzij deze applicatie kunnen steden “intelligente” transportinfrastructuur creëren. De reizigers krijgen toegang tot real-time verkeersinformatie over multimodale trajecten. De applicatie maakt gebruik van een voorspellende analyse waardoor de reiziger gemakkelijk een verkeersopstopping kan omzeilen. De applicatie voorziet de reiziger van alle details over zijn verplaatsing en geeft reisalternatieven. Voor het berekenen van de snelste route houdt ”Smarter Mobility” tevens rekening met verkeersdrukte, werkzaamheden, beschikbare parkeerplaatsen, stakingen en zelfs weersomstandigheden.

Waarom Smart?

Door alle vervoerssystemen aan elkaar te koppelen en in één systeem inzichtelijk te maken kunnen alternatieven naast elkaar gezet worden. De gebruiker kan nu zelf ter plekke kiezen welke vervoerswijze het beste past bij zijn of haar behoefte. ICT wordt hier ingezet als verzamelaar, vertaler en communicatiemiddel. Extra smart is dat de toepassing real-time mutaties in de doorstroming op de route verwerkt in het advies en alternatieven aandraagt. Dit verhoogt de kwaliteit van het advies aan de eindgebruiker.

Open Data

In het kader van OPTIMOD°LYON hebben Veolia Transdev en IBM een applicatie voor smartphone, tablet en PC ontwikkeld om de doorstroming in steden te verbeteren en de verkeersdeelname aangenamer te maken voor de reizigers. Lyon is de eerste stad waar de applicatie “Smarter Mobility” wordt getest.

Het systeem werkt echter alleen als iedereen zijn data beschikbaar wil stellen… Het Parijse openbaar vervoerbedrijf RATP is daar vooralsnog geen voorstander van en de SNCF wil haar data wel delen met haar reizigers, maar niet noodzakelijkerwijs met andere spelers.Deel deze pagina via:

tweets Smart Cities