Göteborg Smart City Distribution

Een voorbeeldproject met als doel het snel halveren van broeikasgassen door goederentransport in en om Göteborg. Door gezamenlijk te inversteren in besparende technieken, brandstoffen en systemen hoopt Göteborg de uitstoot van CO2 in de totale transportsector met 13% terug te brengen.

De huidige distributiestructuur stroomlijnen. Samen hebben de vervoerders gekeken naar mogelijkheden om samen efficiënter te werken. Doorlopend wordt er met behulp van samenwerking en ICT gezocht naar een betere coördinatie van het gezamenlijk vervoersnetwerk. Het doel is een afname van de hoeveelheid goederenvervoer in het centrum van Göteborg en daarmee CO2 uitstoot.

De hoeveelheid tankpunten voor de gekozen brandstoffen vergroten, zodat de nieuwe brandstoffen (DME, Methaan Diesel, Pine Oil, RME, of elektriciteit) in een groter gebied beschikbaar zijn. Ook voor particulieren en transportdiensten die niet hebben meegedaan aan dit project.

.

Investeren in een overgang van traditionele naar meer duurzame en hernieuwbare brandstoffen. Een deel van de vervoersvloot loopt tegenwoordig afhankelijk van de zwaarte van het voertuig op DME, Methaan Diesel, Pine Olie, RME of een hybride oplossing. De rest van de vloot maakt gedurende het project de overstap naar bio diesel.

Waarom Smart?

Gedurende het project wordt nauwkeurig gemeten en getest wat de gevolgen zijn van de verschillende ingrepen. De uiteindelijke resultaten zouden eind 2012 samengesteld worden, maar zijn nog niet beschikbaar via internet.

Doel is om uiteindelijk 600 ton CO2/a te verminderen met deze maatregel.
Het project kost uiteindelijk € 1.350.000

Andere Smart City projecten in Göteborg richten zich voornamelijk op besparing in energiegebruik, de gebouwde omgeving en vervoer in de stad. In totaal wil Göteborg 21% minder CO2 uitstoten in 2020 ten opzichte van 1990. De lopende plannen leveren in totaal een reductie in CO2 uitstoot op van 777.000 ton. Dat komt neer op: 68.000 ton op transport, 433.000 ton op gebouwen en voorzieningen, 198.000 ton op lokale energieproductie, 78.000 ton op land use planning.
deel deze pagina via:


tweets Smart Cities