Barcelona - Orthogonal bus network

De ontwikkeling van een app waarmee de gebruiker meer inzicht kreeg in het complexe busnetwerk van Barcelona bleek niet genoeg te zijn om bustransit toegankelijk te maken voor bewoners en bezoekers van de stad. Barcelona wil daarom haar busnetwerk te transformeren van het complexe, bestaande netwerk naar een orthogonaal systeem.

Deze orthogonale benadering sluit goed aan bij het grid van de stad en is op knooppunten verbonden met andere vervoersnetwerken, zoals trein, metro, huurfiets en taxi. Sinds oktober 2012 zijn de eerste vijf lijnen in gebruik genomen. Uiteindelijk word het hele bussysteem aangepast. In combinatie met de App verbetert dit het gebruiksgemak en de functionaliteit van het bussysteem.

Minder is meer

De transformatie van 90 organische naar 24 orthogonale lijnen zorgt ervoor dat het gebruik van de bus gemakkelijker wordt. Het huidige wagenpark kan gebruikt worden op minder lijnen. Zo kunnen de bussen frequenter rijden. 90% van alle bestemmingen kan met maximaal één overstap bereikt worden. De aansluiting op andere buslijnen vindt op knooppunten plaats of wordt op de stoep aangegeven. Ook sluiten knooppunten beter aan op andere transportvoorzieningen, zoals metro, trein en fiets. Dit in combinatie met de speciale door Barcelona ontwikkelend OV app en ov-kaart verlaagt de drempel om het OV in plaats van de eigen auto te nemen. Voorheen moest een gebruiker een goede kennis van het netwerk en de stad hebben om efficiënt met de bus te kunnen reizen.

Waarom Smart?

Het busnetwerk van Barcelona werd slecht gebruikt. Voor gebruik was een grondige kennis van het bussysteem en de plattegrond van de stad nodig. Om het busgebruik voor stedelingen gemakkelijker te maken werd een App ontwikkeld. Deze app geeft gebruikers inzicht in de snelste routes naar hun bestemming. Zelfs met app leek de bus niet aantrekkelijker geworden. Een ruimtelijke aanpassing in het busnetwerk bleek nodig om het bussysteem bruikbaar te maken. De combinatie van een ICT oplossing aangevuld met de noodzakelijke ruimtelijke ingreep maakt dit project bijzonder.

Winst voor de stad

De transformatie van het bussysteem naar een efficiënter netwerk, meer bussen per uur en grotere bussen levert verschillende voordelen op voor de stad. In de eerste plaats kan is dit bussysteem gemakkelijker in gebruik en heeft het een grotere capaciteit. Dit, in combinatie met het vergrote gebruiksgemak door de speciale applicatie en de betere aansluiting op andere OV voorzieningen, heeft waarschijnlijk tot gevolg dat meer mensen gebruik zullen maken van het openbaar vervoer. Uiteindelijk gevolg zou moeten zijn dat de doorstroming in de straten van Barcelona toeneemt. De gemeente zoekt nog naar mogelijkheden om rijstroken vrij te maken voor bussen, zodat busvervoer nog sneller wordt.

De benodigde inspanning om het bussysteem op deze manier efficiënter te maken is vrijwel alleen organisatorisch. Hierdoor blijft investeringsruimte over om het wagenpark langzaam te vervangen naar milieuvriendelijke bussen. Uiteindelijk levert dit in combinatie met de verminderde verkeersdruk een duidelijke afname in CO2 en fijnstof op.tweets Smart Cities