Amsterdam - Pilot Zon op VVE

De energiewetgeving in Nederland zegt dat onder één gedeeld dak met zonnepanelen de stroom alleen per woning mag worden verdeeld als naar elke woning een eigen kabel wordt getrokken. Als dat niet gebeurt, moet volgend de Nederlandse wetgeving belasting betaald worden over de zelf opgewekte energie. Amsterdam vindt dat daarmee het lokaal opwekken van schone energie nodeloos ingewikkeld wordt gemaakt.

Virtuele kabels

In de pilot met 3 VVE’s wordt deze verbinding per woning virtueel gemaakt. Hierdoor hoeft alleen belasting betaald te worden over de stroom die aan het net geleverd wordt. Bovendien scheelt het enorm in aanlegkosten.
Voor partijen met een gedeeld dak wordt het daardoor veel gemakkelijker en goedkoper om zonnepanelen aan te schaffen. Deze pilot is vooruitlopend op aangekondigde wet- en regelgeving. Amsterdam vindt dat het sneller kan.

Winst op stadsniveau

In Amsterdam bestaat 80% van de woningvoorraad uit ‘gestapelde bouw’. Deze maatregel opent ook voor de bewoners van deze woningen de mogelijkheid om eigen stroom op te gaan wekken.

In te toekomst zou het zelfs kunnen betekenen dat platte daken op afstand ingezet kunnen worden om groene stroom op te wekken voor bewoners in de stad. Hierdoor zou het centrum van amsterdam bijvoorbeeld haar karakteristieke uitzicht van rode puntdaken kunnen behouden en tegelijkertijd gebruik kunnen maken van zonne-energie.

Waarom Smart?

Een virtuele koppeling wordt ingezet om de vereiste fysieke koppeling tussen productie-eenheid en afnemer te vervangen, hierdoor wordt het mogelijk om daken boven samengestelde wooneenheden te benutten voor het opwekken van zonneenergie. In de toekomst zou dit er voor kunnen zorgen dat lege daken elders ingezet kunnen worden om aan de energievoorziening van (groepen) bewoners te voldoen. Hierdoor kan de zonruimte binnen de bebouwde kom optimaal benut worden.

De pilot test de grenzen van de Nederlandse wetgeving. En hoewel deze op het punt staat te veranderen levert het een risico op voor de deelnemende partijen. De gemeente Amsterdam ondervangt dit risico door een eventuele naheffing van de energiebelasting voor haar rekening te nemen.

De VVE’s schaffen zelf de zonnepanelen aan en betalen de installatie. Hierbij kunnen ze gebruik maken van de bestaande subsidies op het plaatsen van zonnepanelen.

Liander, de netbeheerder levert het materiaal om de geproduceerde hoeveelheid stroom en het verbruik per huishouden te meten.

NUON koopt de te veel geproduceerde stroom op, waardoor het voor de VVE’s nog interessanter wordt om zelf energie op te wekken en het financieel rendement van de zonnepanelen hoger is.

Meer informatie over Pilot 'Zon op VvE' in Amsterdam

Deel deze pagina via:

tweets Smart Cities