Smart CitiesNL


Concreet aan de slag

Bij de voorbereidingen voor de Innovatie-estafette 2013 is duidelijk geworden dat
er in Nederland behoefte is aan een concrete ‘landingsplaats’ voor nieuwe kennis
en ervaring rond Smart Cities. Platform31 faciliteert samen met de trekkers uit het themateam Smart Cities dit Lerend Netwerk NL Smart Cities.

Waarom een lerend netwerk?

Een lerend netwerk is een effectieve werkvorm om kennis te delen en tegelijkertijd netwerken te versterken. Dit netwerk functioneert alleen als alle deelnemers input kunnen leveren dus daadwerkelijk aan de slag zijn of gaan met een Smart Cities project. Het gaat om halen én brengen van kennis. Implementatie van het Smart City concept is veelomvattend en complex. Hoe kom je van een kleinschalige pilot naar een grootschalige implementatie? Hoe koppel je lokale investeringsagenda’s aan Smart City initiatieven?

Wilt u samen op zoek naar de antwoorden op deze vragen, heeft u een concreet Smart project dat u verder wilt brengen, zoekt u andere koplopers om mee samen
te werken? In 2014 zijn bijeenkomsten van het Lerend Netwerk NL Smart Cities gepland op 20 maart, 19 juni, 2 okt ober en 4 december.

Meedoen?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van het Lerend Netwerk NL Smart Cities (rechts
op deze webpagina) en we houden u op de hoogte.

Heeft u een inhoudelijke redactionele bijdrage, een pilot-project dat u graag vermeld wilt zien, een oproep, een blog, een agenda-item, een recensie? Laat het ons weten, we maken de content samen met alle deelnemers van het Lerend Netwerk. We behouden ons het recht voor om wel of niet tot plaatsing over te gaan.

In opdracht van het Ministerie van I&M maakte SmartCityStudio een film over kansen voor Smart Cities in Nederland.


tweets Smart Cities