Header smart cities

intentieverklaring Smart Cities3


deel deze pagina via:

Smart CitiesNL

Lerend Netwerk//Smart Thinking//Smart Cities

Technologie rukt op en verandert zichtbaar en voelbaar het functioneren van onze steden. Maar wat betekent dat voor onze Nederlandse steden en wat kunnen we ermee in relatie tot de opgaven waar Nederlandse steden de komende jaren voor staan? Het Lerend Netwerk Smart Cities bestaat uit professionals, bedrijven, overheden en personen die samen in discussie gaan over de rol van technologie bij deze opgaven. Samen voeden, inspireren, uitdagen verbinden. We duiden de thema’s, vragen en opgaven in het licht van wereldwijde technologische ontwikkelingen.

Nieuws, artikelen en verslagen

Terugblikken en vooruitkijken:
Smart Thinking

Tijdens de innovatie-estafette van 2013 ondertekenden 21 partijen de intentie-overeenkomst Lerend Netwerk Smart Cities NL, waaronder Platform31. Dit netwerk inspireert professionals, bedrijven en overheden. Een jaar na oprichting kijkt het netwerk terug op de highlights en brengt ze focus aan voor 2015.

Lees verder


Smart Thinking 4 –
Connectivity: nieuwe netwerken

Hoe ziet de infrastructuur van de toekomst er uit en wat betekent dit voor de manier waarop wij die infrastructuur in de toekomst organiseren? Dit was de kernvraag op de vierde Smart Thinking bijeenkomst van het Lerend Netwerk Smart CitiesNL.

Lees verder

SC-film4

In opdracht van het Ministerie van IenM maakte SmartCityStudio een film over kansen voor Smart Cities in Nederland.


Tweets Smart Cities