AgendaStad2kopie

Stadslabs


Oplossingen uit het stadslab

Platform31 organiseert voor Agenda Stad diverse stadslabs. Een stadslab:

  • agendeert een urgente opgave in een stedelijke regio;
  • diept deze verder uit;
  • biedt nieuwe oplossingsrichtingen.

Aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden discussiëren de deelnemende stakeholders over specifieke opgaven die spelen in hun stad. Platform31 ontwikkelde hiervoor een methodiek waarmee zij reflecteren op het vraagstuk en zoeken naar vernieuwende en concrete oplossingsrichtingen.

Naast de stakeholders uit de betreffende stad neemt ook een ‘visiterend’ expertpanel deel aan het stadslab. Het stadslab vormt een goede basis voor het sluiten van Citydeals. Platform31 vertaalt de opgedane kennis naar andere steden en verstevigt daarmee het stedelijk netwerk.

Stadslab Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen

‘Grensoverschrijdende agglomeratievorming’

In de regio Maastricht-Sittard-Geleen vindt op 23 april 2015 een stadslab plaats over de kracht van grensoverschrijdende agglomeratievorming. In dit stadslab zoomt Platform31 in op de kracht van werken over de grens en van samenwerking van het midden- en kleinbedrijf in de Euregio. Samenwerken over landsgrenzen heen heeft meerwaarde voor bedrijfsleven, instellingen, onderwijs en overheden.

Waarom blijft het midden- en kleinbedrijf achter op het gebied van innovatie, samenwerking en netwerkvorming? Hoe komt het dat – ondanks vele inspanningen – het aantal werkenden in het buitenland de afgelopen 15 jaar nauwelijks is toegenomen? Hoe kunnen burgers, bedrijven, onderwijs, politiek en overheden dit veranderen? Dit stadslab komt tot stand in nauwe samenwerking met bedrijven,instellingen,overheden, onderwijs en burgers.

Lees het uitgebreide verslag

Stadslab Tilburg

Spoorzone als onderdeel van de binnenstad

‘De spoorzone als integraal onderdeel van de binnenstad van de 21e eeuw.’
Hoe kan het ontwikkelgebied Spoorzone integraal onderdeel worden van de bestaande binnenstad?

Dit was een belangrijk onderwerp van gesprek tijdens het stadslab dat op 31 maart 2015 plaatsvond in Tilburg. De Spoorzone, 75 hectare groot en uitgestrekt over 3 kilometer lengte, is immers een belangrijk ontwikkelgebied in Tilburg. De Spoorzone biedt kansen om een nieuw stuk binnenstad te creëren waar ruimte is voor (kennisintensieve) bedrijvigheid, cultuur, ontmoeting en woningbouw. Het gaat om functies die aanvullend zijn op het bestaande programma in de stad. De ambities zijn fors: het idee is om de Spoorzone en de bestaande binnenstad te laten versmelten tot de ‘Binnenstad van de 21e eeuw’.

Lees het uitgebreide verslag

Stadslab Groningen

‘Anders samenwerken met het bedrijfsleven’

Hoe kunnen gemeente, onderwijs- en kennisinstellingen het bedrijfsleven ondersteunen in het realiseren van de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen uit de nieuwe economische agenda? Deze vraag stond centraal tijden het stadslab op 4 december 2014 in Groningen. Evenals de wens van alle betrokken partijen om effectiever én anders samen te werken. De nieuwe economische agenda van Groningen komt voort uit het economisch uitvoeringsprogramma G-kwadraat, het Akkoord van Groningen 3.0 en het Convenant Ondernemend Groningen.

Lees het uitgebreide verslag


Volg Agenda Stad op twitter twitter.com/AgendaStad