AgendaStad2kopie

Over Agenda Stad


Nederlandse steden in de wereldtop


Nederlandse steden tot de wereldtop laten behoren wat betreft concurrentiekracht én leefbaarheid. Dat is in het kort de ambitie van Agenda Stad. Daarom stellen steden en stakeholders samen een agenda op die op korte termijn concrete acties omvat en richtinggevend is voor de lange termijn.

Agenda Stad formuleert een aantal verbeterpunten die het samenspel tussen overheid, ondernemers en burgers in de stad versterkt:

  1. Wegnemen van belemmeringen: flexibelere regelgeving waardoor ruimte ontstaat voor groei, differentiatie en experiment.
  2. Samenwerken binnen en tussen stedelijke regio’s: steden kunnen internationaal sterker staan door hun krachten te bundelen en samen te werken over bestuurlijke grenzen heen.
  3. Voorwaarden scheppen voor (systeem)innovatie: een infrastructuur met open data, energienetwerken en goede vervoersconcepten kan kwaliteit toevoegen aan steden en hiermee nieuwe kansen creëren voor ondernemers.

Meer informatie

Meer informatie over Agenda Stad vindt u op www.agendastad.nl

Wilt u meer weten over de inzet van Platform31 voor Agenda Stad en zoekt u naar mogelijkheden voor samenwerking? Neem dan contact op met Wim Oosterveld, coördinator Agenda Stad bij Platform31.Volg Agenda Stad op twitter
twitter.com/AgendaStad