AgendaStad2kopie

Denktank


Lange termijn denken


Agenda Stad beschikt over een eigen denktank, bestaande uit dertig gezaghebbende leden uit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap. Platform31 ondersteunt de Denktank inhoudelijk en organiseert de bijeenkomsten van de Denktank.

Onder leiding van Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam, ontwikkelt de Denktank een langetermijnperspectief voor de stad. De denktank geeft richting aan Agenda Stad en doet uitspraken over de belangrijkste transitieopgaven en uitdagingen voor de steden.

Hoe kunnen we die het hoofd bieden of daarop anticiperen? Het langetermijnperspectief van de Denktank is een van de inhoudelijke bouwstenen voor Agenda Stad.

Bekijk hier het overzicht van de leden.Volg Agenda Stad op twitter twitter.com/AgendaStad