AgendaStad2kopie

De stad heeft de regio keihard nodig

Jooske Baris, Platform31

`Wie stuurt de Stad?` was gisteren de vraag in de Eerste Kamer in Den Haag. Henk de Jong trok daar in de Van Slingelandtlezing prachtige parallellen tussen Nederlandse en Amerikaanse steden, en hun verschillen in bestuurskracht en macht. De Jong is oud-gemeentesecretaris van Amsterdam en net terug van drie inspirerende jaren in New York.

Nederland is dol op de ideeën van Benjamin Barber, valt hem op, vooral burgemeesters. Maar volgens De Jong hebben zij voor de toekomst van de stad weinig in de melk te brokkelen. Zo zijn burgemeesters op cruciale onderdelen afhankelijk van partijen waar ze nauwelijks invloed op uitoefenen. Dat geldt bijvoorbeeld voor energievoorziening, voor de grote infrastructuur zoals vliegvelden en voor het openbaar vervoer.

Veel ontwikkelingen die de stad beïnvloeden, vinden plaats in de context van de regio. Bovendien zorgt een sterke stad voor een sterke regio. De Jong pleit dan ook voor een revival van de regio. Regionaal zouden bestuurders en vooral hun stakeholders moeten samenwerken aan sterkere steden. Efficiënte en duurzame regionale governance is een hele uitdaging, dat weten we na de ervaringen van de afgelopen jaren. De nieuwe, innovatieve stedelijke regio heeft de grootste kans van slagen als we hem niet inkaderen, maar ruimte geven om te groeien en bloeien.

Heeft het Rijk wel een rol in de toekomst van de stad? Jazeker, maar wel met een visie graag. Het wegwerken van achterstanden zoals in het Grotestedenbeleid is passé. Het Rijk heeft een stevige visie op de toekomst van Nederlandse steden nodig. Om de hoge verwachtingen van de stad waar te maken moet zij steden en regio’s faciliteren om zelf hun stad te kunnen versterken. Daar zijn verantwoordelijkheden maar ook bevoegdheden voor nodig. We ontkomen niet aan lokale belastingen en een gekozen burgemeester, met een Rijksoverheid die knopen doorhakt waar steden en regio’s dat zelf niet kunnen.

De toekomst is aan de stad, jazeker. Maar voor de toekomst van de stad zijn hogere overheden en regionale samenwerking keihard nodig.


Volg Agenda Stad op twitter twitter.com/AgendaStad