AgendaStad2kopie

Agenda Stad

Een Agenda voor de Stad

Onder de noemer Agenda Stad werken Rijk, steden en stedelijke stakeholders samen aan de toekomstige opgaven van steden. Als kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio is Platform31 hierin een belangrijke samenwerkingspartner. Mede dankzij de sterke verbindende schakel die Platform31 vormt tussen de partners van Agenda Stad en bijvoorbeeld wetenschappers. Met stadslabs, de Denktank Agenda Stad, filosofenessays en een database van internationale topsteden stimuleert Platform31 kennisontwikkeling. En vindt ze nieuwe samenwerkingsvormen en efficiënt beleid voor de toekomstige opgaven van de stad.

Agenda Stad is een interdepartementaal programma dat meerdere thema’s en sectoren integraal benut. Met een open proces en de nieuwe rolverdelingen tussen overheden, burgers, bedrijven en organisaties als belangrijkste kenmerken. Platform31 zet zich graag in voor Agenda Stad. Met gedeelde kracht als basis voor leefbare, economisch sterke en aantrekkelijke steden en een gezonde ontwikkeling van ons land en haar inwoners.

Wilt u meer weten over de inzet van Platform31 voor Agenda Stad en zoekt u naar mogelijkheden voor samenwerking? Neem dan contact op met Wim Oosterveld, coördinator Agenda Stad bij Platform31.