winkelleegstand-banier


deel deze pagina via:


Resultaten en verslagen bijeenkomsten

Bijeenkomst 'Kansen in de bestaande winkelvoorraad'

Gebrek aan regie in groeiende leegstand winkels

Verslag expertmeeting Platform31 – september 2012

Het ontbreekt aan regie in het aanpakken van de groeiende leegstand van winkels. Gemeenten hebben onvoldoende kennis en visie op het gebied van detailhandel, beleggers hebben geen geld om grootschalig te kunnen investeren en retailers voelen zich nauwelijks aangesproken om verantwoordelijkheid te nemen. Lees verder…


Winkelleegstand en nieuwe winkelconcepten

Verslag kennisatelier Platform31 – april 2012

Winkelleegstand is een probleem voor binnensteden. De dynamische aard van de detailhandelssector biedt perspectief voor oplossingen. Kenmerkend voor veranderend koop- en winkelgedrag van consumenten is het concept ‘MoSoLo’: Mobiel, Sociaal & Lokaal. Lees verder…


Publicatie

Winkeltoekomst-cover

Winkelgebied van de Toekomst