winkelleegstand-banier


deel deze pagina via:

Tweets over winkelleegstand


Aanpakken van winkelleegstand - artikelen


Winkelgebied 2025

Bron: ING Zakelijk

De huidige ontwikkelingen in retail stellen winkeliers voor dilemma’s. Een scherpe blik op business modellen en locatie strategieën is noodzakelijk. Overigens staan winkeliers hierin niet alleen. Ook andere belanghebbende partijen zoals overheden, franchise organisaties en vastgoedontwikkelaars- en eigenaren staan voor gelijksoortige dilemma’s. Reden voor het ING Economisch Bureau de toekomst van de winkelstraat onder de loep te nemen.

Op weg naar het winkelgebied van 2025


Beantwoording Kamervragen over bericht winkelleegstand

Antwoorden van minister Kamp (EZ) mede namens de ministers voor Wonen en Rijksdienst en van Infrastructuur en Milieu op vragen van het Kamerlid De Vries (PvdA) over het bericht dat een kwart van het winkeloppervlak in de toekomst leegstaand en kansloos zal zijn.

Download Beantwoording Kamervragen over bericht winkelleegstand.


Inventarisatie leegstaand vastgoed schiet tekort

Platform31 neemt leidende rol in oplossen leegstandsproblematiek

Cobouw, Mei 2014

Regionale inventarisaties van leegstaand vastgoed zijn noodzakelijk om de leegstandsproblematiek te kunnen oplossen. In de huidige situatie tasten wethouders en politici te vaak in het duister over de hoeveelheid publieke en private gebouwen die leegstaan binnen de grenzen van hun gemeenten. Lees verder.


Publicatie

Winkeltoekomst-cover

Winkelgebied van de Toekomst