Veiligheidsmonitor


Bureau Veiligheidsmonitor is per 1 mei 2016 opgeheven. De taken van het bureau zijn overgedragen aan het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor vragen over de Veiligheidsmonitor kunt u contact opnemen met:

De Veiligheidsmonitor (VM) is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap.