Zó bereik je het mkb! – Vooraankondiging voor excursie naar Deventer

“Hoe bereik ik het brede mkb? Hoe stimuleer ik het organiserend vermogen van ondernemers in het mkb in mijn regio?” Het zijn geluiden die Platform31 op verschillende plekken in het land hoort. Daarom organiseren wij, zodra de corona-maatregelen het weer toelaten, een inspirerende excursie naar Deventer voor organisaties die betrokken zijn bij de ondersteuning van het mkb. Gemeente Deventer en MKB Deventer hebben onder het brede mkb een groot bereik en weten hen te activeren op tal van inhoudelijke onderwerpen. Eén van de sleutels van het succes is de sterke organisatiegraad. Tijdens deze excursie geven ze een kijkje in de keuken en gaan we op bezoek bij ondernemers die hun kijk op bovenstaande vragen geven. Gaat u mee?

Bereik en organisatie

Voor partijen die actief zijn in de ondersteuning van het brede mkb is het een uitdaging om te weten wat er bij ondernemers speelt, hoe ondernemers daadwerkelijk bereikt kunnen worden en hoe aan te sluiten op hun vragen en behoeften. Niet iedere ondernemer stapt uit zichzelf af op intermediaire organisaties voor kennis, hulp en ondersteuning. Daarnaast komt van partijen actief in de ondersteuning van het mkb het signaal dat bedrijven zich moeilijk weten te organiseren. Kennen ondernemers elkaar wel goed genoeg? Daardoor blijft nog veel potentie onbenut, want ook voor ondernemers in het mkb geldt: samen sta je sterk.

De Deventer’ aanpak

In Deventer is er een hoge organisatiegraad bij ondernemers: MKB Deventer is uitgegroeid tot de grootste lokale ondernemersvereniging van Nederland met ruim 1.200 leden. Ook weten hier niet alleen de ‘koplopers’, maar juist ook het ‘peloton’ de weg naar hulpaanbod te vinden. Belangrijke onderdelen van de aanpak zijn:

  • De combinatie van nauwe samenwerking en heldere rolverdeling tussen gemeente, MKB Deventer en andere partners;
  • Expliciete aandacht voor de toegankelijkheid van het hulpaanbod;
  • Campus De Gasfabriek; een fysieke locatie waar de ondersteunende partijen van het mkb en de stimulering van innovatie samenkomen.

Wat gaan we doen?

Op Campus De Gasfabriek nemen de gemeente Deventer en MKB Deventer ons mee in hun aanpak:

  • Hoe brengen zij in beeld wat er speelt bij ondernemers?
  • Hoe bereiken zij het brede mkb?
  • Hoe geeft gemeente Deventer invulling aan haar faciliterende en ondersteunende rol in het versterken van het ondernemersklimaat?
  • Wat is het ‘geheim’ achter MKB Deventer? Hoe zag de route van honderd naar twaalfhonderd leden eruit?

Vervolgens gaan we op locatiebezoek bij een Deventer’ ondernemer. Ondernemers zijn ten slotte uiteindelijk de doelgroep van het ondersteuningsaanbod. Waar heeft hij/zij behoefte aan en wat is zijn/haar kijk op het organiserend vermogen van het mkb in Deventer? Terug aangekomen op De Gasfabriek gaan we uiteen in groepjes voor een discussie waarin we, geïnspireerd door de Deventer’ aanpak, het gesprek aangaan over de eigen vraagstukken van de deelnemers. Uiteraard sluiten we af met een borrel.

Voor wie?

Deze excursie is relevant voor alle partijen die betrokken zijn bij de ondersteuning van het mkb; publieke en private partijen, uit onderwijs en bedrijfsleven, met een lokale of regionale focus. Wij zijn tevreden als u na deze excursie weer naar huis gaat met nieuwe ideeën over het bereiken van het mkb in uw eigen regio en manieren waarop u hun organiserend vermogen kunt stimuleren.

deventer-skyline