Kennis delen en ontwikkelen met de MKB-Deals

De negen geselecteerde MKB-Deals kennen een grote diversiteit aan inhoudelijke thema’s en ook de geografische spreiding en verschillen in demografische en economische context zijn groot. Waar in sommige deals de verhoging van de arbeidsproductiviteit bij een afnemende beroepsbevolking centraal staat, gaan anderen in op de digitaliserings- en verduurzamingsopgave. Juist deze grote diversiteit en verschillen in context bieden kansen om van elkaar te leren. Aan de ene kant over procesvragen: hoe kun je mkb’ers het beste bereiken en wie wil je bereiken? En hoe kun je met alle betrokken partijen goed sturen op resultaten? Aan de andere kant over hoe je elkaar kunt versterken op overlappende inhoudelijke thema’s. Wat houdt regionale innovatie precies in en wat betekent dit in de context van jouw regio? Aan welke knoppen kun je draaien en draagt dit ook daadwerkelijk bij aan de deal-doelstellingen en belangrijkste vraagstukken in de regio? Hier gaan we op in tijdens een aantal intervisiesessies met de betrokken regio’s.

Aanpak

Met een drietal intervisiesessies ondersteunen we de kennisuitwisseling tussen de (in eerste instantie) 9 MKB-Deals om zo geleerde lessen al tijdens de uitvoering van de deals met elkaar te delen en waar mogelijk in de praktijk te brengen. De betrokken regio’s zijn:

 • regio Achterhoek,
 • de BAR-regio (Barendrecht-Albrandswaard-Ridderkerk),
 • regio West-Brabant,
 • provincie Drenthe,
 • gemeente Eindhoven,
 • provincie Limburg,
 • provincie Overijssel,
 • provincie Utrecht en
 • regio Zuid-Limburg.

Tijdens de intervisiesessies komen de belangrijkste thema’s uit de verschillende MKB-Deals aan bod en delen de betrokken regio’s hun aanpakken en ervaringen met elkaar. Tijdens de eerste bijeenkomst staat het elkaar beter leren kennen en het met elkaar komen tot de belangrijkste inspiratiekansen en leervragen centraal.

Bij leervragen gaat het bijvoorbeeld om:

 • Welke doelgroepen willen we bereiken en hoe bereiken we die het beste?
 • Welke methodieken en instrumenten zetten we in?
 • Hoe zorgen we dat de ontwikkeling van het ecosysteem aansluit bij de vraag vanuit bedrijven?
 • Hoe versterken we het accountmanagement?
 • Hoe zorgen we voor resultaatsturing/monitoring?
 • Hoe bundelen we de krachten/ hoe moet het consortium eruitzien/te werk gaan?
 • Hoe zorgen we voor structurele inbedding in beleid/aanpak en continuïteit?

Bij het verkennen van deze en andere leervragen kijken we ook naar de inhoudelijke verschillen en overeenkomsten tussen de deals. Welke deals hebben bijvoorbeeld al een ver ontwikkelde aanpak op digitalisering? Wat kan Limburg leren van de aanpak rondom familiebedrijven van Overijssel?

Tijdens de bijeenkomsten is naast het inhoudelijk uitwisselen van geleerde lessen (do’s maar ook don’ts) ook veel aandacht voor netwerken. Naast inspireren met goede voorbeelden, proberen we met elkaar open te delen wat er nog minder goed gaat en wat je hiervan kunt leren.

Resultaat

De intervisie-deelnemers hebben meer inzicht in de mogelijke instrumenten en aanpakken, kunnen een betere inschatting maken wat in hun context passend is en weten elkaar te vinden bij vragen over en goede voorbeelden van overlappende inhoudelijke thema’s.

brede-mkb