Praktijkvoorbeelden

Lessen en inzichten uit de praktijkvoorbeelden

Op allerlei plekken in het land zijn er initiatieven, nogal eens met steun van de lokale overheid, om ondernemers of ondernemersnetwerken te ondersteunen bij het vertalen en implementeren van (toekomstige) ontwikkelingen. Dat is geen eenvoudige opgave. In de publicatie Aan de slag voor het brede mkb belichten we vooral de ervaringen die het navolgen waard zijn omdat de gehanteerde aanpak blijkt te werken. Het zijn echter niet louter succesverhalen: deze twintig praktijkvoorbeelden hebben ook veel hobbels moeten overwinnen en ontwikkelen steeds nog steeds door. Zo leren ze ons wat steden, regio’s, provincies, het Rijk en andere betrokken partijen voor het brede mkb kunnen doen. Niet alle geselecteerde praktijkvoorbeelden richten zich uitsluitend op het brede mkb, maar wel alle praktijkvoorbeelden zijn relevant omdat ze bijvoorbeeld aansluiten op de uitdagingen en potentie van mkb-bedrijven in de regio, een onderscheidende en doeltreffende aanpak hanteren of omdat ze leiden tot aantoonbare en concrete resultaten die (ook) relevant zijn voor het brede mkb.

themas-mkb
Zes thema's (klik voor vergroting)

Op basis van deskresearch en zestig interviews met meer dan tachtig projectleiders, opdrachtgevers en betrokken ondernemers zijn voor de twintig praktijkvoorbeelden achtergrond, doel, aanpak, betrokken partijen, looptijd, financiering, resultaten, impact en de lessen en inzichten in beeld gebracht. Uit onze analyse van de praktijkvoorbeelden komen zes specifieke thema’s naar voren waarlangs we de lessen en inzichten bundelen. Wat opvalt in de twintig praktijkvoorbeelden is dat geen enkele aanpak zich uitsluitend op één van bovenstaande thema’s richt: in ieder praktijkvoorbeeld komen tenminste drie van de zes thema’s aan de orde.