Monitoren

In 2018 besteedt het Gezond in… programma extra aandacht aan het monitoren en evalueren (M&E) van integrale aanpakken van gezondheid. Daarom werken Pharos en Platform31 aan nieuwe informatie voor gemeenten op dit thema. In 2018 werkt Platform31 5 tot 6 voorbeelden uit van uiteenlopende gemeentelijke aanpakken van het monitoren en evalueren van integrale aanpakken van gezondheidsachterstanden. Deze worden gepresenteerd samen met een overzicht welke M&E-instrumenten interessant zijn, denk aan de maatschappelijke kosten-baten analyse, interviews met deelnemers of de Effectencalculator.

Gezondheidsbeleid evalueren met én voor de stad

Interview met Jacomijn Baart en Mijke van de Noort van de gemeente Utrecht

Hoe monitor en evalueer je een brede aanpak voor het terugdringen van gezondheidsverschillen? Veel gemeenten worstelen met deze vraag, zeker omdat veel projecten nog pilots zijn. Daarvan zijn de opbrengsten nog onzeker. Initiatiefnemers willen de succesvolle elementen van de aanpak borgen. En de gemeenteraad wil weten of het geld is goed besteed en of de beleidsdoelen zijn gehaald. Welke data heb je dan nodig? Hoe oordeel je over die data en hoe evalueer je? De gemeente Utrecht is in 2015 met haar gezondheidsbeleid een nieuwe weg ingeslagen. Jacomijn Baart, teammanager Volksgezondheid Co-creatie en Wijken en Mijke van de Noort, beleidsmedewerker Volksgezondheid, vertellen hoe dit beleid wordt gemonitord en geëvalueerd.

Lees meer

Het kwalitatieve verhaal centraal en de cijfers als context

Interview met Sylvia de Ruiter en Yvonne Kleinbussink van de gemeente Kampen

Veel integrale aanpakken voor het terugdringen van gezondheidsverschillen zijn nieuw. Dat maakt de opbrengsten onzeker en daarom is monitoren en evalueren heel belangrijk. Los daarvan willen natuurlijk financiers weten of hun geld goed wordt besteed en initiatiefnemers wat goed gaat en waar het beter kan. Welke data verzamel je dan? Welke methode gebruik je? En hoe beoordeel je resultaten? In Kampen werkt de gemeente met korte filmpjes van inwoners. Sylvia de Ruiter en Yvonne Kleinbussink, beide beleidsontwikkelaar Maatschappelijke Ontwikkeling, leggen uit hoe deze Minikronieken werken.

Lees meer

Het Vizier

Monitoren en Evalueren (M&E) is vaak een puzzel. U kunt veel kanten op, maar u moet om praktische redenen keuzes maken. Wie aan de slag wil met M&E, moet eerst heldere kaders definiëren, zodat u uw monitoring en evaluatie doelmatig en naar verhouding kunt inrichten. Daarvoor helpt het om vier basisvragen te beantwoorden:

  1. Voor wie gaat u monitoren en evalueren?
  2. Wat is het doel van de evaluatie?
  3. Welke data/informatie is relevant?
  4. Wat zijn de praktische randvoorwaarden?

Platform31 ontwikkelde met Rebel Group de onlinetool Het Vizier voor monitoren en evalueren binnen het sociaal domein. Het is een stappenplan voor de gemeentelijke beleidstrateeg om van opties tot plan te komen voor het monitoren en evalueren van een project.

Lees meer

Monitoring en evaluatie: scherpstellen met opties en plan

Interview met Lydia Sterrenberg en Wouter Vos, auteurs van Het Vizier

Met de decentralisatie hebben gemeenten veel taken in het sociaal domein overgenomen. Met als doel: de kwaliteit omhoog en de kosten omlaag. Maar wat is de opbrengst van de gemeentelijke plannen? Leveren ze echt de beloofde kwaliteit en kostenverlaging op? Met monitoring en evaluatie (M&E) kom je erachter hoe het beleid in de praktijk daadwerkelijk werkt – en waar het eventueel beter kan. Platform31 en Rebel Group schreven samen een snelle, praktische handleiding voor het starten met M&E: wat wil je precies weten? En hoe kun je dat meten?

Lees meer