Monitoren

In 2018 besteedt het Gezond in… programma extra aandacht aan het monitoren en evalueren (M&E) van integrale aanpakken van gezondheid. Daarom werken Pharos en Platform31 aan nieuwe informatie voor gemeenten op dit thema. In 2018 werkt Platform31 5 tot 6 voorbeelden uit van uiteenlopende gemeentelijke aanpakken van het monitoren en evalueren van integrale aanpakken van gezondheidsachterstanden. Deze worden gepresenteerd samen met een overzicht welke M&E-instrumenten interessant zijn, denk aan de maatschappelijke kosten-baten analyse, interviews met deelnemers of de Effectencalculator.

Het Vizier

Monitoren en Evalueren (M&E) is vaak een puzzel. U kunt veel kanten op, maar u moet om praktische redenen keuzes maken. Wie aan de slag wil met M&E, moet eerst heldere kaders definiëren, zodat u uw monitoring en evaluatie doelmatig en naar verhouding kunt inrichten. Daarvoor helpt het om vier basisvragen te beantwoorden:

  1. Voor wie gaat u monitoren en evalueren?
  2. Wat is het doel van de evaluatie?
  3. Welke data/informatie is relevant?
  4. Wat zijn de praktische randvoorwaarden?

Platform31 ontwikkelde met Rebel Group de onlinetool Het Vizier voor monitoren en evalueren binnen het sociaal domein. Het is een stappenplan voor de gemeentelijke beleidstrateeg om van opties tot plan te komen voor het monitoren en evalueren van een project.

Lees meer

Monitoring en evaluatie: scherpstellen met opties en plan

Interview met Lydia Sterrenberg en Wouter Vos, auteurs van Het Vizier

Met de decentralisatie hebben gemeenten veel taken in het sociaal domein overgenomen. Met als doel: de kwaliteit omhoog en de kosten omlaag. Maar wat is de opbrengst van de gemeentelijke plannen? Leveren ze echt de beloofde kwaliteit en kostenverlaging op? Met monitoring en evaluatie (M&E) kom je erachter hoe het beleid in de praktijk daadwerkelijk werkt – en waar het eventueel beter kan. Platform31 en Rebel Group schreven samen een snelle, praktische handleiding voor het starten met M&E: wat wil je precies weten? En hoe kun je dat meten?

Lees meer