Armoede en gezondheid

Er komt steeds meer aandacht voor verbanden tussen gezondheid en schulden of armoede. Dat is niet voor niets. Armoede en schulden doen, zeker als er lange tijd sprake van is, een serieuze aanslag op de gezondheid van mensen. Stress is daarin een belangrijke factor. En omgekeerd kan een slechte gezondheid tot minder inkomen leiden. Een vicieuze cirkel kan zo makkelijk ontstaan.

Het gaat daarbij om veel mensen. Bijna één op de vijf huishoudens – ongeveer 1,3 miljoen huishoudens – heeft in 2015 risicovolle of problematische schulden. Iets meer dan éen op elf huishouden, ongeveer 626 duizend huishoudens, moest in 2015 rondkomen van een laag inkomen. Voor een derde daarvan ging het al om het vierde jaar of langer op een rij. Die huishoudens lopen een serieus risico op armoede. Mensen met een lage sociaaleconomische status (ses) zijn oververtegenwoordigd in deze groepen. Naast opleiding en positie op de arbeidsmarkt is immers een laag inkomen wat deze groep karakteriseert. Het is bovendien een groep met aanzienlijke gezondheidsachterstanden ten opzichte van meer begunstigden.

Voor deze groep is een brede ondersteuning met aandacht voor financiën én gezondheid extra belangrijk. Liefst een aanpak die gericht is op preventie en op duurzaam resultaat. Op veel plekken lopen pilots van een integrale aanpak. Er valt dus veel te leren. Hoe wordt het daar aangepakt, wat zijn resultaten, wat hebben de initiatiefnemers gaandeweg geleerd? Op deze pagina leest u meer over de lopende projecten en de uitkomsten.

Interviewreeks armoede en gezondheid

Mensen met financiële problemen zijn vaker stressgevoelig en leven minder gezond. Vanuit het stimuleringsprogramma Gezond in… organiseren Platform31 en Pharos de leerkring en denktank Armoede en Gezondheid. In een interviewreeks delen we resultaten en inzichten uit deze leerkring.

Lees meer

Lees ook het interview met Annette Duivenvoorde en Frea Haker: Leren van pioniers over verbinding armoede, schulden & gezondheid.