Gezond in...

Onze maatschappij heeft baat bij gezonde burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer, maken minder gebruik van uitkeringen en leveren een grotere bijdrage aan de economie. Echter, niet iedereen is even gezond en – als we niets doen – worden gezondheidsverschillen tussen mensen groter.

Het overhevelen van taken naar gemeenten en de beweging naar meer eigen kracht en samen-redzaamheid hebben invloed op de wijk. Gaandeweg ontstaat er een meer integrale agenda voor wonen, welzijn en zorg. Daarin maken partijen gezamenlijk keuzes over woonruimteverdeling, spreiding van zorgdoelgroepen naar draagkracht en draaglast en de sociale en fysieke infrastructuur van wijken.

Op basis van de sociaaleconomische statusscores van hun wijken krijgen 164 gemeenten extra middelen via de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS). Het stimuleringsprogramma Gezond in… helpt deze GIDS-gemeenten bij een integrale aanpak voor het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. In de periode 2014-2017 zetten zij met dit innovatiebudget de gewenste stappen voor een integrale aanpak, waarin zij gezamenlijke keuzes maken op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Bij die keuzes staat lokaal maatwerk voorop.

Het stimuleringsprogramma Gezond in… wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31. Het ondersteunt gemeenten en geeft advies op maat. In dat kader werkt Platform31 aan projecten op het snijvlak van de verschillende domeinen. Hierin komen diverse thema’s samen, zoals zorg, wonen en wijken, ruimte en (sociale) economie. Enkele voorbeelden:

  • Leerkringen: ‘Gezondheid & Ruimte’ en ‘Preventieve aanpak armoede, schulden en gezondheid’
  • Publicaties: ‘Integraal werken in de wijk’ en ‘Burgerkracht voor gezonde achterstandswijken’
  • Instrumenten en tools: Inzicht in sociaal-economische gezondheidsverschillen op wijkniveau

Leerkring gezondheid & ruimte

De dagelijkse leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen, kans bieden op zelfredzaamheid en participatie. Voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor kwetsbare mensen.Toch is de kans om in goede gezondheid oud te worden in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. Gezond in… (Platform31 en Pharos) en het RIVM organiseerden een leerkring met als doel gezondheid te stimuleren en de verschillen in gezondheidskansen terug te dringen door ruimtelijk anders te handelen.

logo Platform31 - 234
logo Pharos