AgendaStad2kopie

Agenda Stad

Met Agenda Stad hebben steden, rijksoverheid samen met maatschappelijke partners zich gecommitteerd om groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk te bevorderen. Dit gebeurt door het sluiten van City Deals rond concrete, stedelijke transitie­ opgaven. Hierin werken ambitieuze partners uit de steden, publiek en privaat, samen met de rijks­overheid aan nieuwe oplossingen, waarbij bestaande praktijken en financieringsmodellen ter discussie staan. Samenwerking tussen stedelijke regio’s is daarbij cruciaal. De Europese Partnerships doen, vanuit het perspectief van de steden, concrete voorstellen voor betere Europese regelgeving, een betere toegang voor steden tot Europese fondsen en betere kennisdeling.

Als kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio is Platform31 een belangrijke samenwerkingspartner.

Dag van de Stad

Tijdens het jaarlijkse evenement de Dag van de Stad komen alle stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden. De Dag van de Stad vind dit jaar plaats op maandag 26 oktober in Heerlen.

Meer informatie: agendastad.nl

Lees meer