Overige projecten

Platform31 ondersteunt verschillende samenwerkingsverbanden in de vakwereld inhoudelijk en organisatorisch.

Energiesprong

Energiesprong beëindigd programma’s gaan door
Het Energiesprong-programma is met ingang van 31 december 2016 gestopt. De afgelopen jaren heeft het innovatie- en experimentenprogramma in opdracht van het ministerie in opdracht van BZK tal van energieneutrale gebouwrenovaties aangejaagd. Het einde van Energiesprong betekent echter niet dat het doek ook voor de programmaonderdelen is gevallen. Zo worden de activiteiten van Energiesprong Zorgvastgoed onder de vlag Stroomversnelling Langer Thuis voortgezet. Kantoor vol Energie gaat door met het aanjagen van energieneutrale kantoorrenovaties. Het programma wordt onder de vlag van Platform31 voortgezet. Dat geldt ook voor VvE en School vol Energie.

Bijzondere samenwerkingen

Platform31 ondersteunt verschillende samenwerkingsverbanden in de vakwereld inhoudelijk en organisatorisch. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze projecten.