Veranderende economieën

Smart Urban Regions of the Future (SURF)

Hoe zorgen we ervoor dat er in gebiedsontwikkeling rekening wordt gehouden met maatschappelijke opgaven? Welke slimme oplossingen zijn er voor krimpregio’s? En welke kennis en technologische ontwikkelingen zijn nodig voor een vitale economie van steden? In het SURF programma werken (internationale) consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio’s samen aan kennis over dit soort vraagstukken.

Een overzicht van onderzoeken die zich onder meer bezighouden met dit thema:

R-LINK – gebiedsontwikkeling via kleinschalige initiatieven

Kleinschalige bottom-up initiatieven en organische gebiedsontwikkeling worden gezien als een slimme manier voor stedelijke transformatie. De onderzoekers analyseren verschillende vormen van deze initiatieven en onderzoeken hoe deze initiatieven te verbinden zijn met maatschappelijke opgaven op de lange termijn zoals bereikbaarheid, inclusiviteit (sociale deelname door alle groepen) en duurzaamheid.

3S RECIPE

3S RECIPE staat voor slimme oplossingen voor regio’s die met bevolkingskrimp te maken hebben (Smart Shrinkage Solutions). Het team zet het innovatieve potentieel in van civiele techniek, geografie, stedenbouw, stedelijke beleid en sociologie. De onderzoekers kijken onder meer naar hoe de onderliggende krachten in krimpsituaties kunnen worden ingezet voor verduurzaming, leefbaarheid en economische veerkracht.

BRIGHT FUTURE

Beoogd resultaat van BRIGHT FUTURE zijn innovatieve lokale ontwikkelingsstrategieën voor de toekomst van (post)industriële (kleinere) Europese steden. De strategieën gaan verder dan het dominante economisch gedreven gedachtegoed dat vooral geschikt is voor heel grote steden. Het team wil nieuwe post-industriële verhalen ontwikkelen die aansluiten bij de unieke collectieve identiteit en het industriële verleden en heden van steden in transitie.

Cities of Making

Het project ‘Cities of Making’ draait om het naar de stad terugbrengen van de maakindustrie wat allerlei mogelijke voordelen biedt op het gebied van werkgelegenheid, circulaire economie en economische veerkracht. De onderzoekers richten zich op kennisontwikkeling rond nieuwe slimme technologie, fysieke omgevingen voor de maakindustrie en de rollen die publieke diensten kunnen spelen bij de ‘re-industrialisatie’ van steden. Er zijn casestudies in Brussel, Londen en Rotterdam.