Governance en participatie

Smart Urban Regions of the Future (SURF)

Hoe ondersteun je steden bij hun besluitvormingsvraagstukken over bijvoorbeeld duurzaamheid? Welke rol kunnen burgers, lokale gemeenschappen en andere belanghebbenden daarbij spelen? En welke slimme oplossingen en technologieën kunnen daarbij helpen? Wat is de rol van living labs en hoe kan hun effectiviteit en legitimiteit worden vergroot? In het SURF programma werken (internationale) consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio’s samen aan kennis over dit soort vraagstukken.

Een overzicht van onderzoeken die zich onder meer bezighouden met dit thema:

Grote, nationale projecten

R-LINK
Kleinschalige bottom-up initiatieven en organische gebiedsontwikkeling worden gezien als een slimme manier voor stedelijke transformatie. De onderzoekers analyseren verschillende vormen van deze initiatieven en onderzoeken hoe deze initiatieven te verbinden zijn met maatschappelijke opgaven op de lange termijn zoals bereikbaarheid, inclusiviteit (sociale deelname door alle groepen) en duurzaamheid.

Middelgrote, Europese projecten

SmartGov
Draait om het versterken van besluitvormingsprocessen door het mogelijk maken van tweerichtingscommunicatie tussen burgers, overheden en andere belanghebbenden in slimme steden.

SmarterLabs
Beoogt een (Smart City Living Lab-)benadering te ontwikkelen om effectief om te kunnen gaan met twee grote risico’s van de verdere implementatie van slimme vervoerstechnologie.

SmartUrbI
De onderzoekers binnen dit project proberen meer zicht te krijgen op de katalyserende rol en bijdrage die (netwerken van) sleutelfiguren in buurten leveren aan stedelijke ontwikkeling en transformatie.

SPACERY
Hierin staan lokale energiegemeenschappen en de hieraan gerelateerde governance centraal.

Kleine, Pop Up-projecten

Collaborative Business Canvas
Om Smart City-projecten te laten slagen, is een levensvatbaar businessmodel nodig dat voor alle betrokkenen aantrekkelijk is. Voor het ontwikkelen van zo’n ‘multi-stakeholder business model’ is geen goede tool voorhanden. Op basis van eerdere ervaringen wordt een dergelijke tool ontwikkeld.

Duurzame burgerinitiatieven en democratische legitimatie
Gemeenten in Brabant, het Landelijke Samenwerkingsverband Actieve bewoners, Movisie en de Universiteit voor Humanistiek zullen kennis opdoen en delen over de interactie tussen verschillende partijen in de nieuwe gemeentelijke constellatie waarin burgerinitiatieven een grotere rol krijgen. Ze doen dit op basis van criteria rond democratische legitimatie en duurzaamheid van beleid.

Homies
Dit project draagt bij aan het vergroten van de kansen van jongeren in kwetsbare stadswijken in Nederland en Duitsland. Er wordt een social media-netwerk gebouwd rond jonge kerninformanten (‘homies’) in de wijken. Ze worden getraind en begeleid door professionele coaches om als motivator te kunnen fungeren.

SMULLN
Stadslabs zijn een nieuwe bestuurlijke schakel tussen lokale overheid en burgerinitiatieven. Doel is de rol van stadslabs te versterken met behulp van een reeds ontwikkelde toolkit. Daartoe wil het onderzoeksteam in actie-onderzoek de LAB-kit als leerinstrument inzetten voor stadslabs uit het Nederlandse kennisnetwerk van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Urban conflicts and research by design: Practical wisdom for sustainable cities (UP-WISE)
Steden zetten steeds meer in op verdichting. Ook zoeken ze naar samenwerking met bottom-up initiatieven van actieve bewoners en anderen om de leefbaarheid te versterken en een creatieve invulling te geven aan de beperkt beschikbare ruimte. Soms levert dat spanningen op. Hoe kunnen conflicten constructief worden opgepakt door middel van ontwerpend onderzoek?