Governance en participatie

Smart Urban Regions of the Future (SURF)

Hoe ondersteun je steden bij hun besluitvormingsvraagstukken over bijvoorbeeld duurzaamheid? Welke rol kunnen burgers, lokale gemeenschappen en andere belanghebbenden daarbij spelen? En welke slimme oplossingen en technologieën kunnen daarbij helpen? In het SURF programma werken (internationale) consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in stedelijke regio’s samen aan kennis over dit soort vraagstukken.

Een overzicht van onderzoeken die zich onder meer bezighouden met dit thema:

R-LINK – gebiedsontwikkeling via kleinschalige initiatieven

Kleinschalige bottom-up initiatieven en organische gebiedsontwikkeling worden gezien als een slimme manier voor stedelijke transformatie. De onderzoekers analyseren verschillende vormen van deze initiatieven en onderzoeken hoe deze initiatieven te verbinden zijn met maatschappelijke opgaven op de lange termijn zoals bereikbaarheid, inclusiviteit (sociale deelname door alle groepen) en duurzaamheid.

• Lees meer over dit onderzoek op http://surf.verdus.nl/grote-projecten

SCITHOS – Implementing low carbon social urban tourism solutions and creating citizen empowerment through Smart City Hospitality

Het SmartCityHospitality-concept bestaat uit handreikingen en instrumenten die steden ondersteunen bij de overgang naar meer een milieu- en sociaal verantwoord toerisme, dat tegelijkertijd bijdraagt aan de economische welvaart op de lange termijn. Er worden onder meer simulaties, apps en serious gaming-technieken ingezet.

SmartGov – Advanced decision support for Smart Governance

SmartGov draait om het versterken van besluitvormingsprocessen door het mogelijk maken van tweerichtingscommunicatie tussen burgers, overheden en andere belanghebbenden in slimme steden. Hierbij wordt vooral gekeken naar de rol van Linked Open Data en sociale media, gecombineerd met zogenoemde Fuzzy Cognitive Maps (FCM’s).

SPACERGY – Space-Energy patterns for smart energy infrastructures, community reciprocities & related governance

In SPACERGY staan lokale energiegemeenschappen en de hieraan gerelateerde governance centraal. De onderzoekers kijken daarbij zowel naar de manier waarop de fysieke ruimte, infrastructuur en geometrie een rol spelen als naar lokale betrokkenheid van de gemeenschap met betrekking tot slimme geïntegreerde productie, (tijdelijke) opslag en uitwisseling van (duurzame) energie.

SMART-U-GREEN

SMART-U-GREEN bestudeert het omgaan met conflicterende perspectieven die een rol spelen bij transformaties in het overgangsgebied tussen de stad en de groene omgeving. Het project draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe vormen van governance waarin transdisciplinaire kennisontwikkeling en conflicterende perspectieven onder de gebruikers van het stedelijke landschap binnen planningregimes worden meegenomen. Nieuwe opties worden uitgeprobeerd in experimentele gebiedsontwikkeling met een focus op de allocatie en het gebruik van groene (stadsrand)gebieden.

SmartUrbI

De onderzoekers binnen SmartUrbI proberen meer zicht te krijgen op de katalyserende rol en bijdrage die (netwerken van) sleutelfiguren in buurten leveren aan stedelijke ontwikkeling en transformatie. Deze sleutelfiguren – ‘smart urban intermediairies’ – mobiliseren en ondersteunen lokale gemeenschappen en stedelijke instituties. Het onderzoek legt daarbij de nadruk op bemiddeling en samenwerkingspraktijken rond sociale innovatie in Nederland (Amsterdam), Denemarken (Kopenhagen) en het Verenigd Koninkrijk (Birmingham en Glasgow).