Essays brugprojecten KKS


Steden hebben zelf de inhoud van de onderzoeken in het KKS-project bepaald. De samenhang van de projecten stond daardoor niet bij voorbaat vast en het was een uitdaging de kennis te bundelen. Platform31 heeft daarom een aantal sleutelonderzoekers gevraagd om in zogenoemde brugprojecten de verbinding te maken tussen een aantal projecten in het KKS-programma. Hieruit zijn 6 essays ontstaan die het hele programma beslaan.