KKS

Kennis voor Krachtige Steden

Het onderzoeksprogramma Kennis voor Krachtige Steden (KKS) was onderdeel van de VerDus-samenwerking tussen Rijk, NWO en Platform31. In het programma hebben consortia van universitaire onderzoeksgroepen en stedelijke partijen de afgelopen jaren samengewerkt aan ongeveer 60 onderzoeken. Het onderzoeksprogramma sluit aan op de strategische vraagstukken en uitdagingen binnen de stedelijke praktijk. Het programma liep van 2007 tot 2014.

E-book
Het e-boek De stad kennen, de stad maken is de afsluiting van KKS.

Essays
Een aantal onderzoeken in het KKS-programma is met elkaar verbonden in zogenoemde brugprojecten. Hieruit zijn 6 essays ontstaan die het hele programma beslaan.

Factsheets
Factsheets geven snel inzicht in de belangrijkste conclusies van de onderzoeken van KKS.