publicatiesQuickscan Wooncoöperaties

Een verkenning naar een alternatief voor koop en huur in een veranderende woningmarkt

Deze quickscan bevat lessen uit de praktijk en gegevens uit andere studies, in combinatie met het opzetten van aanvullende pilot(s) en geeft de mogelijkheid een realistische inschatting te maken of de coöperatieve vereniging een geschikte organisatievorm is om bepaalde hiaten in de stedelijke woningmarkt te kunnen oplossen.

Lees verder


Politiek wisselgeld pakt voor wooncoöperatie uit als startkapitaal

Eric Harms, Tijdschrift voor de Volkshuisvesting – oktober 2014

Aantredend senator Adri Duivesteijn lanceerde in maart 2013 de wooncoöperatie als instrument om de zeggenschap over het wonen weer bij de mensen zélf te krijgen. En bracht haar eind 2013 in als middel voor minister Blok om de goedkeuring van de PvdA in de Eerste Kamer voor het Woonakkoord binnen te halen. Inmiddels kan het concept van de wooncoöperatie rekenen op enthousiaste reacties én serieuze aandacht. Wat zich liet aanzien als politiek wisselgeld blijkt nu dus wel degelijk startkapitaal te zijn. Nu alleen de feitelijke uitwerking nog.

Lees het hele artikel


Wonen in Zelfbeheer van de Woonbond

Nieuwe kansen voor huurders op zeggenschap en lagere woonlasten

Nieuwe wetgeving maakt het voor woningcorporaties de komende jaren mogelijk steeds meer huurwoningen complexgewijs gaan verkopen. Dat kan aan collega-corporaties, aan vastgoedbeleggers, maar ook aan bewonerscollectieven, die hun complex in zelfbeheer kunnen nemen. Wat betekent dit voor huurders? En hoe kunnen huurdersorganisaties hierop inspelen?

Lees verder


Onderzoek naar de woningcoöperatie

bron: Aedes.nl

Wat kan de coöperatieve organisatievorm betekenen voor de corporatiesector? Met dat vraagstuk hebben verschillende organisaties in de corporatiesector zich de afgelopen jaren beziggehouden. In dit artikel een overzicht van onderzoeken naar de woningcoöperatie.

Lees verder


Van huur en koop naar coöp?

Coöperatie als oplossing voor huur- en koopsector

In Nederland zijn er grote verschillen tussen de systemen van de huur- en koopsector. Beide systemen hebben zowel voor- als nadelen. De coöperatie als organisatievorm kan de nadelen vermijden en de voordelen combineren.

Lees verder


Kopen in een coöp

Een quick scan

Tegen de achtergrond van een toenemende verkoop van sociale huurwoningen, de aanwezigheid van zwak functionerende verenigingen van eigenaren en de behoeften van specifieke doelgroepen lijkt een nadere verkenning van dergelijke eigendomsvormen de moeite waard. In deze bijdrage geven we de resultaten van een quick scan van de coöperatieve sector in Zweden en Finland weer.

Lees verder


Profiles of a Movement: Co-operative Housing around the World – Volume One

It was with pride that the presidents of both organisations launched the joint publication at the CECODHAS Seminar on April 26 2012. The publication, one of our IYC 2012 project, includes the co-operative housing profile of 22 countries. It was made possible due to the great collaboration received from the member organisations.

Lees verder


Futura drieluik coöperatieven

bron: futurawonen.nl

Lees verder


De hybride woningmarkt

‘Betaalbaar en duurzaam wonen: de scheiding tussen huur en eigendom weggehaald’

Lees verder
Experts wooncoöperatie

De ontwikkeling van een wooncoöperatie vergt kennis en vaardigheden waarbij professionele ondersteuning vrijwel altijd gewenst en noodzakelijk is. Daarnaast zijn wooncoöperaties binnen het bestaande woonstelsel in Nederland een dusdanig nieuw fenomeen dat er nog veel uitgezocht en ontwikkeld moet worden. Om wooninitiatieven en woningcorporaties te helpen een expert in de hand te nemen, maakte Platform31 een selectie.