Platform31 en wooncoöperaties

De wooncoöperatie is een systeeminnovatie waarvoor een kleine cultuuromslag nodig is binnen de Nederlandse volkshuisvesting. Platform31 constateert dat Nederlandse stakeholders in het wonen nog nauwelijks het voordeel inzien van wooncoöperaties. Op dit moment hebben vooral bestaande groepen van actieve burgers belang bij de verdere ontwikkeling van de wooncoöperatie. De vraagstukken en dilemma’s liggen echter niet op het schaalniveau van deze actieve bewoners, maar op een hoger niveau. Ook die partijen moeten worden aangesproken. Alleen gezamenlijk kunnen wooncoöperaties verder worden ontwikkeld.

Platform31 faciliteert de ontwikkeling van wooncoöperaties met een experimentenprogramma (2014-2016) en het actieprogramma (2015-2018).

Experts wooncoöperatie

De ontwikkeling van een wooncoöperatie vergt kennis en vaardigheden waarbij professionele ondersteuning vrijwel altijd gewenst en noodzakelijk is. Daarnaast zijn wooncoöperaties binnen het bestaande woonstelsel in Nederland een dusdanig nieuw fenomeen dat er nog veel uitgezocht en ontwikkeld moet worden. Om wooninitiatieven en woningcorporaties te helpen een expert in de hand te nemen, maakte Platform31 een selectie.