Ontmoeten en ervaring uitwisselen?

Bij het opzetten en professionaliseren van een wooncoöperatie komt heel wat kijken. Alle feiten, weetjes en antwoorden vind je bij Cooplink, dé vereniging van alle wooncoöperaties en initiatieven.

Platform31 en wooncoöperaties

De wooncoöperatie is een systeeminnovatie waarvoor een kleine cultuuromslag nodig is binnen de Nederlandse volkshuisvesting. Platform31 constateert dat Nederlandse stakeholders in het wonen nog nauwelijks het voordeel inzien van wooncoöperaties. Op dit moment hebben vooral bestaande groepen van actieve burgers belang bij de verdere ontwikkeling van de wooncoöperatie. De vraagstukken en dilemma’s liggen echter niet op het schaalniveau van deze actieve bewoners, maar op een hoger niveau. Ook die partijen moeten worden aangesproken. Alleen gezamenlijk kunnen wooncoöperaties verder worden ontwikkeld.

Platform31 faciliteerde de ontwikkeling van wooncoöperaties met een experimentenprogramma (2014-2016), het actieprogramma (2015-2018) en het hernieuwde actieprogramma (2020-2021).

Wooncooperatie Waalwijk
Foto: Alex Schröder