Nieuws

Nader voor u toegelicht: de wooncoöperatie

bron: CorporatieNL

De wooncoöperatie? Jazeker, minister Blok wil het voor huurders eenvoudiger maken om hun huurwoning te kopen. Met de wooncoöperatie kunnen die huurders dan gezamenlijk zorgen voor beheer en onderhoud van hun woningen en omgeving. Maar is de wooncoöperatie wel een slim instrument? En welke alternatieven zijn er? Advocaat Marnix Nijenhof praat u bij.

Lees het hele artikel


De wooncoöperatie biedt kansen voor zieltogende terreinen en gebouwen

bron: The Placemaker

Bouwgroepen vullen een collectieve woonbehoefte in. Dit lukt regelmatig, maar vaak ook niet. De behoefte aan invulling van de eigen woonwens blijft echter. Door in te spelen op de vraag “waarom wil je wonen” in plaats van “hoe wil je wonen”, faciliteren we die woonwens echt. De rechtsvorm coöperatie kan dan een prima middel zijn om een collectieve behoefte te financieren en te beheren.

Lees het hele artikel


Voornemen van minister Blok: wooncoöperatie bij appartementen
naast VvE

bron: VvERecht.nl

In zijn brief van september 2014 schreef de minister van BZK aan de Tweede Kamer over een voornemen om de wooncoöperatie wettelijk te regelen. De wooncoöperatie is een idee van Eerste Kamerlid Duivesteijn. Huurders van corporatiewoningen kopen hun woning en verzorgen gezamenlijk het onderhoud en het beheer van hun woning en zelfs de woonomgeving. De verkopende corporatie verkoopt de woning onder de marktwaarde naar gelang de financiering die de huurder kan krijgen, waardoor eigen woningbezit mogelijk wordt gemaakt voor huurders waar dat eerder niet mogelijk was.

Lees het hele artikel


Aedes: ‘Kansen coöperatie vooral in kleine kernen’

bron: Aedes.nl

Vooral in de kleine kernen en dorpen liggen kansen voor de wooncoöperatie. Dat schrijft Aedes in haar reactie aan minister Blok op zijn consultatiebrief over de organisatievorm wooncoöperatie. Het maatschappelijke draagvlak en de praktische uitvoerbaarheid van de wooncoöperatie blijven echter wel een aandachtspunt.

Lees het hele artikel


Minister Blok geeft wooncoöperatie plek in woonbestel

bron: Rijksoverheid.nl

De wooncoöperatie waarin bewoners naar een idee van senator Duivesteijn hun huurwoning kopen en gezamenlijk het onderhoud en het beheer van woningen en woonomgeving verzorgen, krijgt onder de Woningwet een plek in het woonbestel. Ook wordt geregeld dat corporaties aan bewoners met een lager inkomen leningen voor het onderhoud mogen geven.

Lees het hele artikel