Vijfstappenplan corporaties

Platform31 en Aedes ontwikkelden speciaal voor corporaties het vijfstappenplan voor woningcorporaties.

Koplopersgroep wooncoöperaties


In de eerste plaats worden een aantal nieuwe initiatieven in Nederland die concreet werken aan coöperatief wonen, bijeengebracht. Binnen dit praktijkexperiment wisselen ze kennis en ervaringen uit en zal gezocht worden naar oplossingen voor de knelpunten waar zij tegenaan lopen.

Uit de 21 aanmeldingen bij Platform31 zijn voorlopig 14 koplopers gekozen voor deelname aan een Community of Practice. Daarbij is gelet op het type wooncoöperatie, de fase van het initiatief, draagvlak en diversiteit. Zo omvat de koplopersgroep verschillende projecten die een voorbeeld kunnen zijn voor vergelijkbare initiatieven in Nederland.

Experts wooncoöperatie

De ontwikkeling van een wooncoöperatie vergt kennis en vaardigheden waarbij professionele ondersteuning vrijwel altijd gewenst en noodzakelijk is. Daarnaast zijn wooncoöperaties binnen het bestaande woonstelsel in Nederland een dusdanig nieuw fenomeen dat er nog veel uitgezocht en ontwikkeld moet worden. Om wooninitiatieven en woningcorporaties te helpen een expert in de hand te nemen, maakte Platform31 een selectie.