Nynke Sterenberg

Vensters

Zeggenschap en medeverantwoordelijkheid van bewoners, zelfbeheer en organisatie van onderop: daar geloof ik in. De nieuwe mogelijkheden van de wooncoöperatie bieden hier kansen voor én voor het creëren van eigen woonwensen. Het zijn ook altijd belangrijke ingangen voor mijn werk geweest. Of ik nu voor een bewonersorganisatie, een corporatie of een gemeente werk. Ik zet graag mijn ervaring en vaardigheden in om u te helpen een wooncoöperatie te realiseren.

Ervaring

Zowel op professioneel als persoonlijk vlak heb ik ervaring met wooncollectieven. Zelf heb ik enkele jaren in een collectief gewoond. Nu ben ik met een groep bezig om voor ons zelf een woonproject te realiseren.

Ik heb bewonersgroepen begeleid bij zelfbeheer: zeggenschap, behoud van bijzondere panden en realiseren van bijzondere woonvormen. Ook meerdere woongroepen van ouderen bij de realisatie van hun woonprojecten. Dit is steeds pionieren, al werkende wijs ontwikkelen en zoeken naar de juiste wijze van zelforganisatie, toegespitst op de steeds weer bijzondere situatie: geen vaste uitkomsten, wel met elkaar leren en voortgaan.

Ik ontwikkel met alle betrokkenen een op maat gesneden proces om zo het beste resultaat te behalen.
Mijn expertise bestaat uit procesondersteuning, statuten en rechtspersonen, organisatie en bestuur. De start van een project als een wooncoöperatie ligt altijd bij het Waarom. Waar het initiatief ook ligt. Pas daarna komen vorm en inrichting van het proces aan de orde. En een lineair proces doet altijd te kort aan de groepsdynamiek. Financiële en fiscale zaken en techniek zijn mij niet vreemd, noem mezelf daar geen expert in. Ik weet dan waar ik extra expertise kan halen of met wie ik kan samenwerken.

Tarief

Mijn uurtarief varieert van € 90,00 tot € 110,00 exclusief BTW per uur, afhankelijk van duur, intensiteit en reisafstand. Voor bewonersgroepen als opdrachtgever hanteer ik een gereduceerd tarief.

Contact

Vensters BV
Weeshuisplaats 4
2611 WJ Delft

Contactpersoon: Nynke Sterenberg
T 06 – 54 36 43 11
E sterenberg@vensters.org

https://www.linkedin.com/in/nynke-sterenberg-8853348/