Mieke Weterings

Faya Adviesbureau

Ik begeef me ruim 25 jaar in kringen van ecobouwgroepen, Centraal Wonen en collectief opdrachtgeverschap. Dergelijke samenwoonvormen spreken me aan, en zijn een succesfactor voor duurzaamheid en welzijn. Zelf woon ik in de gemengde VvE De Oranjerie in Leiden. We hebben samen een tuin, fusieruimtes en duurzame technieken. We delen spullen en zorg. Ik verdiep me in bestaande en nieuwe vormen van bouw- en woongroepen, werk aan een beheercoöperatie voor een nieuwe wijk en volg de beweging rondom ‘Commons’.

Wat kan ik bieden?

Organisatie en communicatie

  • Ervaren in het begeleiden van sociale en besluitvormingsprocessen. Van onderlinge problemen schrik ik niet terug.
  • Goed ingevoerd in organisatie, juridische en financiële aspecten van VvE’s, woningcorporaties en huurdersorganisaties; mede vanwege vijf jaar programma Duurzame VvE’s (Den Haag en Rotterdam), vijf jaar bestuurswerk huurdersorganisaties en acht jaar toezichthouderschap woningcorporaties.
  • In ontwikkeling wat betreft juridische en financiële kennis van allerlei vormen van wooncollectieven, waaronder de woon- en beheercoöperaties nieuwe stijl.
  • Handig in het aanspreken van overheden en maatschappelijke organisaties.
  • Ik deel en verzorg graag kennis: presentaties, workshops, excursies, publicaties.

Techniek

  • Brede kennis van duurzaam en gezond bouwen; meer dan 25 jaar beleids- en projectervaring voor gemeentes, provincies en milieuorganisaties.
  • Specialist in bio-eco-logisch bouwen, de combinatie energiezuinigheid en gezond binnenmilieu, woon/zorgconcepten, duurzame monumentenzorg, collectieve zonnestroom-systemen en kinderen in de stad.
  • Vooral gericht op lange termijnplannen voor beheer en renovatie (uitvoering kan in stappen). Geen interesse in losse maatregelen zonder plan.
  • Deskundig in het opstellen van gebouw-inventarisaties (ook NEN 2580), plannen van aanpak, programma’s van eisen en uitvragen van offertes.
  • Bekend met 3D-informatiesystemen.

Tarief

Mijn tarief is € 95,00 per uur exclusief 21% BTW; liefst maak ik offertes met aanneemsommen. De kennismaking is gratis.

Contact

Faya Adviesbureau
Oranjerie 4
2316 ZK Leiden

Contactpersoon: Mieke Weterings
T 06 – 15 22 01 44
E faya@faya.nl