Marieke Ouwerkerk

De Verandering

De Verandering is een adviesbureau voor projectbegeleiding en organisatieontwikkeling. De Verandering richt zich op het opzetten van duurzame verbanden met een maatschappelijke meerwaarde, in projecten met creatieve, solidaire en/of ideële uitgangspunten.

Expertise

  • procesbegeleiding en organisatieondersteuning
  • haalbaarheidsonderzoeken en verbouwplannen
  • bouw- en onderhoudsbegrotingen
  • zelfbeheer en zelfwerkzaamheid
  • financierings- en exploitatieplannen
  • besluitvormingsstructuren en samenwerkingsmodellen
  • interne en externe juridische documenten

De Verandering heeft een jarenlange ervaring met de begeleiding en ondersteuning van collectieve projecten in zelfbeheer, met een zwaartepunt bij de herbestemming van bestaande panden. Vrijwel zonder uitzondering werken wij voor collectieven. Binnen onze begeleiding wordt veel aandacht besteed aan het opzetten van duurzame organisatievormen, die de tand des tijd kunnen doorstaan, en aan het versterken van deze collectieven in hun rol als opdrachtgever. Terugkomend element is de uitvoering van taken in zelfwerkzaamheid, zowel op het vlak van (ver)bouwen en onderhoud als op het vlak van het runnen van de collectieve organisatie. Het realiseren van besparingen om zo de haalbaarheid te vergroten is hierbij vaak een belangrijk doel.

Onze begeleiding kan zowel het gehele traject beslaan als een of meer specifieke onderdelen betreffen. De Verandering maakt zo nodig gebruik van een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde bureaus. Ook de bij de opdrachtgever aanwezige deskundigheid en vaardigheden worden in het proces zo veel mogelijk ingezet en de ontwikkeling daarvan wordt gestimuleerd, zodat een organisatie ontstaat die ook op termijn goed functioneert.

Naast haar werk voor De Verandering werkt Marieke van Ouwerkerk deeltijd in haar architectenbureau Ma architecten te Amsterdam, vooral aan verbouwingen, restauraties en hergebruik. Deze ervaring neemt zij mee bij het opzetten en uitwerken van plannen voor de uitvoering van verbouwingen, (groot) onderhoud en verduurzaming van panden.

Tarief

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de soort opdrachtgever rekenen wij uurtarieven uiteenlopend van € 50,00 tot € 100,00 per uur, exclusief BTW en bijzondere onkosten. Meestal maken wij naar aanleiding van een eerste gesprek een offerte op maat, waarbij we op basis van een ureninschatting een totaalprijs offreren, vanzelfsprekend onder voorbehoud van aanpassingen/uitbreiding van de opdracht.

Contact

De Verandering VOF
Derde Kostverlorenkade 34
1054 TS Amsterdam

Contactpersoon: Marieke van Ouwerkerk
T 06 – 47 32 94 71
E m.van.ouwerkerk@deverandering.com

www.deverandering.com