Lars Mosman

DubbeLL

DubbeLL ontwikkelt vastgoedprojecten met een focus op de buurt. Wij dragen bij aan leefbare en levendige buurten.

LEEFBAAR
Bij de projecten die wij ontwikkelen staat de invloed van en op de omgeving centraal.

Hechte gemeenschappen

De bijdrage van een nieuw project aan de levendigheid en leefbaarheid van de buurt is van groot belang. Om hechte gemeenschappen te vormen creëren wij plekken die samenhang versterken en gebouwen met een sterke identiteit die ruimte bieden aan diversiteit en saamhorigheid. Wij werken aan projecten waar de gebruikers, eigenaren en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten en maken buurten waar zij trots op kunnen zijn.

Hoge waarde

Doordat onze projecten langdurig aantrekkelijk blijven voor de gebruiker en voor de omgeving realiseren wij zo vastgoed met een hoge economische en duurzame waarde.

LEVENDIG
Leefbaarheid en levendigheid worden bepaald door veiligheid, comfort en het plezier dat bewoners ervaren in de openbare ruimte. Daar dragen onze projecten aan bij.

Gemengde buurten

Wij geloven in gemengde buurten, daar ontstaat levendigheid. In onze projecten brengen we een mix aan doelgroepen en functies samen en realiseren we ruimtes om in te werken, wonen en recreëren. Open, transparante plinten dragen bij aan de levendigheid. We bouwen voor de huidige doelgroepen, maar zeker ook voor die over 20 jaar.

Contact

DubbeLL
KNSM-Laan 97 (Loods 6)
1019 LB Amsterdam

Contactpersoon: Lars Mosman
T 06 46 61 68 57
E lars@dubbel-l.nl

www.dubbel-l.nl/