Kitty Hesen

KilimanjaroWonen

Ik geloof in de kracht van de eenvoud. Kleinschalig, persoonlijk, pragmatisch, niet eindeloos overleggen maar beginnen en stap voor stap verder gaan. Ik ga uit van kansen, mogelijkheden en de kracht van mensen in buurten en bij daarbij praktisch ingesteld, gericht op samenwerking en het behalen van concrete resultaten.
Zowel in overleg met professionele opdrachtgevers als met in overleg met kartrekkers van burgerinitiatieven vind ik het belangrijk om voor de start van een project helder te hebben wat men wil bereiken en waarom. Mijn ervaring is dat deze gesprekken vaak leiden tot een verandering van de voorgestelde project aanpak.

Aanbod en expertise

KilimanjaroWonen ondersteunt mensen die zélf een prettige, veilige en zorgzame leefomgeving willen realiseren.
Wij richten ons op de totstandkoming van levensloopbestendige woongebouwen met gemeenschappelijke voorzieningen en op de verbetering van sociale structuren in bestaande buurten. Bewoners zijn hierbij zelf de ontwikkelaars.

  • Activeren en betrekken van bewoners in buurten. Hoe kom je met bewoners in gesprek over wat hun bezig houdt en hoe stimuleer je bewoners om hier zelf (mede) verantwoording voor te nemen.
  • Advisering burgerinitiatieven bij vraagstukken waar zij tegenaan lopen, zoals organisatie structuur, werving vrijwilligers en zorgen voor een breed draagvlak.
  • Advisering Collectief Particulier Opdrachtgeverschap waarbij toekomstige bewoners zelf hun woning al dan niet met gemeenschappelijke ruimte ontwikkelen en bouwen.
  • Betrekken van (toekomstige) huurders bij nieuwbouw, renovatie en verduurzaming.
  • Advisering op het gebied van behoud en verbeteren van leefbaarheid in buurten. Uitvoeren van projecten.
  • Coaching medewerkers sociaal beheer en leefbaarheid.

Bekijk voor filmpjes over Zorgsamenbuurt de blog van KilimanjaroWonen.

Tarief

€ 85,00 per uur of € 320,00 per dagdeel. Reiskosten € 0,50 per kilometer inclusief vergoeding reistijd.

Contact

KilimanjaroWonen
Gasfabriek 6
5613 CP Eindhoven

Contactpersoon: Kitty Hesen
T 06-28403170
E Kitty@kilimanjarowonen.nl

www.kilimanjarowonen.nl