Jasper Klapwijk en René Schalk

Coop-wonen

Coop-wonen helpt mensen om samen zelfstandig te wonen. We begeleiden woon- en zorgcoöperaties van planvorming tot realisatie.

Wat we voor u kunnen doen

Procesondersteuning om initiatieven gefaseerd en gestructureerd te kunnen realiseren, zoals het opstellen van een programma van wensen en eisen, locatieonderzoek en haalbaarheidsstudie of een projectvoorstel.

We helpen bij het opzetten van digitale informatie- en kennisuitwisseling met als doel initiatieven voor alle betrokkenen transparant te maken op planologisch, juridisch, financieel en bouwkundig gebied.

We ondersteunen wooncoöperaties ook bij financiering: onderhouden van investor relations, het schrijven van een bedrijfsplan of businesscase en het koppelen van initiatieven aan investeerders.

We adviseren bij aankooponderhandeling en acquisitie van vastgoed; desgewenst schrijven we een acquisitieplan of een bidbook. We begeleiden daarnaast de realisatie, van projectvoorstel tot bouw.

We hebben veel aandacht voor herhaal- en schaalbaarheid van bewonersinitiatief; we brengen u graag in contact met andere woon- en zorgcoöperaties om u te inspireren en snel praktische vaardigheden te leren.

Coop-wonen is een initiatief van Jasper Klapwijk en René Schalk.

Jasper Klapwijk (1973)

Strateeg op de terreinen van wonen, zorg en pensioen. Specialisatie: planvorming, financiering en acquisitie.

René Schalk (1962)

Organisatieadviseur op het gebied van communicatie met als specialisatie de raakvlakken van wonen, zorg en financiën. Specialisatie: procesmanagement, communicatie en investor relaties.

Tarief

€ 100 per uur exclusief 21% BTW. We werken ook op basis van een vast bedrag voor advisering en ondersteuning voor één of meerdere fases van het betreffende bewonersinitiatief op basis van offerte. Reistijd brengen we in rekening bij afstanden van meer dan 100 kilometer.

Contact

Kantelingen BV
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam

Jasper Klapwijk
T 06 – 14 39 59 40
E jasper@kantelingen.nl

www.kantelingen.nl

De BV meerdanCOMMUNICATIE
Keizersgracht 620
1017 ER Amsterdam

René Schalk
T 020 626 50 64
E rene@debv-­‐mdc.nl

www.debv-­‐mdc.nl\coop-­‐wonen