Hans van den Hombergh en Maurice van Noordenne

Woonlab

Al meer dan 10 jaar adviseert Woonlab, bieden we praktische ondersteuning of doen we onderzoek voor gemeenten, woningcorporaties, bewonersgroepen, burgerinitiatieven en kennisinstituten. Woonlab staat voor vernieuwen en verbinden, van mensen en wonen, en is een betrokken ondersteuner van wooncoöperaties.

Wat we bieden

De adviseurs Hans van den Hombergh en Maurice van Noordenne bieden het volgende:
Met een groep de haalbaarheid van een idee onderzoeken, en dat idee hands on realiseren!
In onze integrale aanpak geven we samen met bewoners en betrokken partners het proces vorm, bewaken we de volgorde der dingen, de besluitvorming en het gewenste tempo. We gaan resultaatgericht op pad met een realistische bril. Onderweg reiken we relevante (reken)tools aan, schrijven bondige voorstellen, brengen discussies tot resultaat en komen in gesprekken met potentiële partners tot de kern.

U kunt ons inschakelen als het om de inhoud gaat, maar zeker ook als het gaat om het begeleiden van uw proces. Een project met Woonlab is als een maatpak. Het moet u lekker zitten!

Hans van den Hombergh
Deskundigheid/expertisegebied

 • Pionier, Innovatieve denkkracht
 • Projectleiding nieuwbouw en herstructurering
 • Procesbegeleiding bij projecten met VvEs, CPO en bewonerscollectieven
 • Juridische, financiële deskundigheid irt zelfbeheer en zelfwerkzaamheid
 • Ontwikkeling scenario’s, woonconcepten, koopformules

Ervaring

 • Oprichter en vennoot Woonlab
 • Eindverantwoordelijk projectleider herstructurering- en nieuwbouwprojecten
 • Oprichter, ontwikkelaar, eerste directeur zelfbeheercorporatie WBVG
 • Werkzaam geweest bij o.a. Lieven de Key en diverse adviesbureaus

Maurice van Noordenne
Deskundigheid/expertisegebied

 • Procesondersteuning bij wooninitiatieven
 • Innovatief, denken in alternatieven
 • Opstelling businesscases & financiering
 • Financiële en juridische aspecten
 • Diepgaande kennis van corporaties, gemeenten, Woningwet e.d.

Ervaring

 • Vennoot Woonlab
 • Lid Begeleidingscommissie bestuurlijke vernieuwing gemeente Houten
 • Lid Ledenraad coöperatieve Rabobank Kromme Rijnstreek
 • Bestuurslid Vereniging Ecowijk Houten
 • Projectleider oprichten coöperatie EcoHuur
 • Werkzaam geweest bij meerdere adviesbureaus, Aedes en woningcorporaties

Tarief

Tarieven variëren van € 85,00 tot € 125,00 all-in, exclusief BTW, afhankelijk van de aard en de duur van de opdracht.

Contact

Woonlab
Stationsplein 11
6811 KG Arnhem

T 026 – 707 19 82

E hansvandenhombergh@woonlab.nl
T 06 – 20 43 42 15

E mauricevannoordenne@woonlab.nl
M 06 – 15 30 06 43

www.woonlab.nl