Gerard Jager

Woonbond Kennis en Adviescentrum

Eigen beheer van de leefomgeving heeft in potentie grote voordelen voor bewoners en andere betrokkenen. Meer zeggenschap over de vorm. Grotere betrokkenheid tussen de deelnemers. En financiële voordelen doordat zelfwerkzaamheid de kosten drukt.

Sinds 2004 werkt Gerard Jager als adviseur voor bewonersgroepen. Eerst als zelfstandige bij vof De Verandering. En sinds 2007 bij het Woonbond Kennis en Adviescentrum (WKA). Het WKA doet advies, onderzoek en training voor huurders en huurdersorganisaties. Hij werkt veel samen met corporaties en gemeenten. Bij het WKA werken collega’s met een achtergrond op het gebied van recht, architectuur en financiering.

De wooncoöperatie wordt vaak opgevat als een financiële vraag: hoe krijgen we voldoende middelen binnen om een pand in beheer te kunnen nemen? Die vraag brengt ook fiscale, juridische, organisatorische en bouwkundige aspecten met zich mee. Voor initiatiefnemers voor een wooncoöperatie of zelfbeheer in een ‘lichtere’ variant, gaat er een vraag aan vooraf: Hoe krijg je medebewoners achter een initiatief en hoe houd je ze erbij? In de praktijk blijven veel bewonersinitiatieven juist steken op deze vraag.

Wat we doen

Initiatiefnemers voor zelfbeheer of een wooncoöperatie komen verder als ze weten welke stappen ze kunnen zetten om samen met een groep bewoners een plan te ontwikkelen. Als WKA kunnen wij daaraan het volgende bijdragen:

  • Onze ervaringen met wooncoöperaties hebben een stappenplan opgeleverd om te komen tot de oprichting van een wooncoöperatie. Wij maken dat op maat met de initiatiefnemers en ondersteunen de uitvoering.
  • Onderdelen van het stappenplan zijn het maken van een visie en een programma van eisen, interne groepsvorming, het betrekken van de medebewoners, communicatie en werving.
  • We hebben een brede kennis van de juridische, organisatorische en bouwkundige aspecten en helpen initiatiefnemers op het juiste moment de benodigde deskundigheid in te schakelen.

Tarief

De uurtarieven fluctueren tussen de 100 en 140 euro (exclusief BTW), afhankelijk van de inhoud van de adviesopdracht. Leden van de Vereniging Nederlandse Woonbond hebben 25 procent korting en zijn vrijgesteld van BTW.

Contact

Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA)
Nieuwe Achtergracht 17
1018 XV Amsterdam

Contactpersoon: Drs. Gerard Jager
T 020 – 55 17 765
E gjager@wka-centrum.nl

www.wka-centrum.nl

De Woonbond heeft ook kantoren in Zwolle en Eindhoven. Het inschakelen van een adviseur die dichterbij werkt, is bespreekbaar.