Caro Niestijl en Gerard van der Wel

Servicewise

Servicewise is een team van ervaren adviseurs voor bewoners die collectieve woonvormen willen realiseren. In het bijzonder wooncoöperaties. Servicewise werkt met meerdere experts en elke expert heeft zijn eigen specialisme. Wij beginnen met goed luisteren. Uw wensen of dromen zijn voor ons leidend. Vervolgens vertalen wij die met u in een praktische, concrete en realiseerbare plannen.

Wat wij doen

  • Locaties zoeken en vinden, mede op basis van samenwerking met ontwikkelende partijen die positief staan tegenover collectieve woonvormen.
  • Het verrichten van haalbaarheidsonderzoek voor een pand of locatie(s).
  • Het geven van advies over het ontwikkelen van een vastgoedproject.
  • Het opzetten van een goede organisatie- en bestuursvorm en toezicht.
  • Het maken van een financierbare businesscase voor de investering.
  • Het maken van een businesscase voor duurzame exploitatie van het gebouw, het beheer en de dienstverlening.
  • Het toetsen van de businesscase en matching met financiers.

Tarief

Wij hanteren een gemiddeld uurtarief van € 90,00 per uur exclusief BTW. We streven naar vaste prijzen per product. Wij proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Daarom werken wij bij voorkeur met de kennis en kunde uit de groep. Ook zoeken wij actief naar andere mogelijkheden om kosten te drukken.
Tarieven zijn exclusief 21% btw en onkosten.

Contact

Servicewise
Grasweg 49
1031 HX Amsterdam

Contactpersoon: Caro Niestijl
T 06 41 04 93 09

www.servicewise.nl