Anke Zeinstra

van der Waals/Zeinstra Architekten

Na jarenlange ervaring met gebiedsontwikkeling en woningbouwprojecten in zowel de sociale als de vrije sector, zijn we ons gaan toeleggen op projecten waar het inititiatief mede bij de toekomstige bewoners zelf ligt.

Bij bestaande gebouwen doen we dit samen met Frederike Kuipers, studiotransit.

Ervaring en expertise op het gebied van de wooncoöperatie

Wij werken samen met initiatiefgroepen van ouderen in Amsterdam aan het realiseren van nieuwe woonvormen, veelal in de vorm van een wooncoöperatie.
Omdat we bij deze bewonersinitiatieven steevast tegen de problematiek van de financiering aanliepen wilden we onze kennis daarvan vergroten. Met subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, zijn we in 2017 van start gegaan met het onderzoek “Ouderen samen in de stad, hoe financieren we dat?”.

In het kader van dit onderzoek werken we samen met verschillende groepen aan drie concrete casussen. Het gaat hierbij om drie tenderlocaties van de gemeente Amsterdam:
een bestaand pand (Villa des Roses/Habion), een herontwikkelingslocatie (combinatie met nieuwbouw) en één van de pilot locaties voor wooncoöperatieven (Akropolis Pilots).
Inzet is om deze projecten te helpen realiseren, d.m.v. een schetsontwerp en het zoeken naar coalitiepartners. Wij werken samen met externe financiële en juridische adviseurs.

Expertise

  • Anke Zeinstra: projectontwikkeling, woon- en werkgebouwen, planopzet en bouwkundig advies voor nieuwbouw en bestaande bouw.
  • Frederike Kuipers: transformatie, renovatie en ‘bottom-up’ gebiedsontwikkeling.
  • Marian van der Waals: procesondersteuning bij een wooninitiatief.

Tarief

Eerste verkennende kennismakingsgesprekken zijn gratis. Als richtlijn hanteren we voor bewonersinitiatieven een verlaagd uurtarief van € 35,00 en voor woningcorporaties een uurtarief van € 75,00. Deze tarieven zijn exclusief 21% BTW en onkosten.

Logo Van der Waal Zeilstra architecten

Contact

van der Waals/Zeinstra architekten
Donker Curtiusstraat 127
1051 MC Amsterdam

Contactpersoon: Ir. Anke Zeinstra
T 020 58 13 050 / 06 27 33 46 47
E anke@wzarch.nl

http://www.wzarch.nl/